teplomer web

IROP CZ RO B C RGB

Město Rýmařov získalo finanční podporu z EU – Integrovaného regionálního operačního programu, administrovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na projekt „Regenerace bytového domu Nádražní č. 473/1 , Rýmařov“.

Projekt „Efektivní otevřený úřad Rýmařov – II“ řeší nestabilitu oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, kdy reaguje na vytvořenou Strategii ŘLZ, kterou rozšiřuje o implementaci nových nástrojů řízení lidských zdrojů, dále pak reaguje na potřeby vzdělávání zaměstnanců a v neposlední řadě řeší neukotvený systém komunikace a to jak uvnitř úřadu, tak i směrem k veřejnosti.

IROP CZ RO B C RGB

Město Rýmařov získalo finanční podporu z EU – Integrovaného regionálního operačního programu, administrovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na projekt „Regenerace bytových domů J. Fučíka 85/89, J. Fučíka 86/90 a J. Fučíka 87/91, Rýmařov“.

Na četné dotazy občanů i návštěvníků města zveřejňujeme plán osázení záhonů na Radniční ulici, jak byl navržen v rámci projektu úprav prostor náměstí a Radniční ulice. Záhony byly pečlivě navrženy tak, aby k sobě jednotlivé skupiny ladily výškou, barevnými odstíny listů i květů a délkou a obdobím kvetení - jsou tak zajímavé po většinu roku.

V jednom z říjnových týdnů jste se při návštěvě Městského úřadu Rýmařov mohli setkat s dotazníkovým šetřením realizovaným v rámci realizace projektu „Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace řízení lidských zdrojů“ CZ.1.04/4.1.01/8900074 spolufinancovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

V srpnu letošního roku byla zahájena stavba  „Mokřadní  tůně v Jamarticích“. Tato vodní plocha je  budována  za účelem zvýšení biodiverzity v krajině, bude tedy sloužit jako biotop pro mizející původní, na vodní a mokřadní prostředí vázané, živočichy a rostliny. Jde o opatření ke snížení negativních dopadů, v minulosti ve velkém rozsahu nesmyslně prováděných, melioračních prací, které vedly k podstatnému zásahu do rovnováhy v krajině.

Klientský audit (Mystery Client) Městského úřadu Rýmařov byl proveden v rámci realizace projektu „Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace řízení lidských zdrojů“ CZ.1.04/4.1.01/8900074 spolufinancovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Audit prováděli zástupci společnosti Equica, a.s. v červnu a září 2013 za účelem zhodnocení kvality poskytovaných služeb klientům MěÚ.

Začátkem září letošního roku začalo město s budováním cyklostezky Rýmařov-Ondřejov, která je spolufinancována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Úsek v celkové délce 1250 m a šířce 3 m povede od ulice Na Vyhlídce v Rýmařově  do místní části Ondřejov. Povrch z asfaltobetonu přejde v posledních 50 m (v obci Ondřejov) v chodník ze zámkové dlažby šířky 1,6 m.

V září letošního roku byla dokončena výstavba sportoviště v areálu Základní školy ul. 1. máje. Sportovní hřiště zahrnuje ovál s tartanovým povrchem, nalajnovaným na běh na 50, 60 a 150 m,  uvnitř s umělým trávníkem, který je určený ke hrám (malá kopaná, volejbal, nohejbal) apod.

Byla realizována část II – Elektronická spisová služba  - pořízení systémů elektronické spisové služby - výstupem této části bylo pořízení systémů elektronické spisové služby pro obec Rýmařov a jí zřizované organizace. 

V rámci výzvy z Operačního programu životní prostředí město požádalo o dotaci na projekt Energetické úspory na školských zařízeních města Rýmařova – Základní umělecké školy na Divadelní a Čapkově ulici a budovy Střední školy na ulici Julia Sedláka. V těchto případech půjde o zateplení pláště budov, výměnu oken za plastová a výměnu kotlů na tuhá paliva za kotle na plyn.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště