teplomer web

V současné době byly dokončeny stavební práce na nové hasičské zbrojnici pro jednotku dobrovolných hasičů na ulici Palackého a probíhá kolaudační řízení. Jednotka dobrovolných hasičů (Jednotka požární ochrany II) nyní využívá cizí zařízení – hasičskou zbrojnici profesionálního hasičského sboru na ulici Revoluční ve vlastnictví Moravskoslezského kraje.

Publicita vsechny loga

FOND MALÝCH PROJEKTŮ

Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o. uskutečnila v rámci zářijových Dřevařských, lesnických a mysliveckých dnů projekt Malí řemeslníci ve spolupráci s mateřskou školou ze slovenského partnerského města Rajec.

Město Rýmařov již několik let využívá technologického centra, které zajišťuje přenos, uchování a bezpečné zpracování velkého množství digitalizovaných dokumentů pro úředníky a zprostředkovaně pro občany ve správním obvodu Rýmařov coby obce s rozšířenou působností (ORP).

IROP CZ RO B C RGB

Město Rýmařov získalo finanční podporu z EU – Integrovaného regionálního operačního programu, administrovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na projekt „Regenerace bytového domu Bartákova č. 844/13 , Rýmařov“.

IROP CZ RO B C RGB

Město Rýmařov získalo finanční podporu z EU – Integrovaného regionálního operačního programu, administrovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na projekt „Regenerace bytového domu Nádražní č. 473/1 , Rýmařov“.

Projekt „Efektivní otevřený úřad Rýmařov – II“ řeší nestabilitu oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, kdy reaguje na vytvořenou Strategii ŘLZ, kterou rozšiřuje o implementaci nových nástrojů řízení lidských zdrojů, dále pak reaguje na potřeby vzdělávání zaměstnanců a v neposlední řadě řeší neukotvený systém komunikace a to jak uvnitř úřadu, tak i směrem k veřejnosti.

IROP CZ RO B C RGB

Město Rýmařov získalo finanční podporu z EU – Integrovaného regionálního operačního programu, administrovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na projekt „Regenerace bytových domů J. Fučíka 85/89, J. Fučíka 86/90 a J. Fučíka 87/91, Rýmařov“.

Na četné dotazy občanů i návštěvníků města zveřejňujeme plán osázení záhonů na Radniční ulici, jak byl navržen v rámci projektu úprav prostor náměstí a Radniční ulice. Záhony byly pečlivě navrženy tak, aby k sobě jednotlivé skupiny ladily výškou, barevnými odstíny listů i květů a délkou a obdobím kvetení - jsou tak zajímavé po většinu roku.

Město Rýmařov získalo z Integrovaného operačního programu pro období 2007-2013 dotaci na zřízení technologického centra, které nyní tvoří technologickou základnu, bez níž by nebylo možné navazující projekty MV ČR realizovat. Projekt vzájemně propojuje všechny tři části: technologické centrum, které slouží i příspěvkovým organizacím, modernizaci elektronické spisové služby a vnitřní integraci úřadu.

Začátkem letošního roku rada města (RM) schválila z důvodu absence tržního místa dočasný provoz stánkového prodeje na spojnici ul. Radniční a Jungmanova. Dne 14.10.2014 bude dočasný provoz na tomto místě ukončen a ke dni 15.10.2014 RM schválila  provoz stánkového prodeje na nově vybudované tržnici na pozemku parc. č. 687 k.ú. Rýmařov, (proluka mezi prodejnou CA&VA a bývalou Korunou).

Město na letošní rok připravilo komplexní rekonstrukci ulic Havlíčkova - Národní. Dodavatelem stavby je vítěz soutěže na dodavatele stavby - společnost STRABAG a.s., která zvítězila v konkurenci sedmi uchazečů díky nejnižší nabídkové ceně stavby – 9 741 tis. Kč vč. DPH.

Zastupitelé města obdrželi k diskusi architektonický návrh budoucí podoby tržnice v prostoru nad Korunou. Plocha tržnice bude velká asi 300 m², na její povrch budou použity zbylé kostky z náměstí Míru a žulové panely jako spojující – navazující konstrukční prvek. Na tržnici bude pítko, kamenný dřez s odtokem vody, 50centimetrová opěrná zídka z kamenů u obytného domu Jungmannova 2, 4, snižující se směrem k Jungmannově ulici.

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště