teplomer web

Bezpečnostní rada

Bezpečnostní radu zřizuje jako koordinační orgán starosta městského úřadu k řešení krizových situací na základě § 21 písm. b) zákona 240/2000 Sb. o krizovém řízení a změně některých zákonů, v platném znění.

Bezpečnostní rada určené obce má nejvíce 8 členů a starosta určené obce jejími členy jmenuje vždy

 1. místostarostu,
 2. tajemníka obecního úřadu,
 3. příslušníka Policie České republiky určeného policejním prezidentem nebo jím určeným služebním funkcionářem,
 4. příslušníka hasičského záchranného sboru kraje určeného ředitelem hasičského záchranného sboru kraje nebo jím určeným služebním funkcionářem,
 5. velitele sboru dobrovolných hasičů určené obce, je-li tento sbor zřízen, a
 6. zaměstnance určené obce, jehož zároveň jmenuje tajemníkem bezpečnostní rady určené obce.

Krizový štáb

Krizový štáb zřizuje jako svůj pracovní orgán starosta městského úřadu k řešení krizových situací. Krizový štáb se skládá:

 • z členů bezpečnostní rady
 • z členů stálé pracovní skupiny, kterou tvoří tajemník krizového štábu a vedoucí odborných pracovních skupin krizového štábu.

Stálá pracovní skupina se dělí na pět pracovních skupin krizového štábu (odborné skupiny), které plní podle svého odborného zaměření jednotlivé úkoly stálé pracovní skupiny podle rozpisu činností uvedených v příloze. Jedná se o odborné skupiny:

 1. součinnosti a komunikace,
 2. týlového zabezpečení,,
 3. analýzy situace a plánování,
 4. nasazení sil a prostředků,
 5. ochrany obyvatelstva.

 pdfSchéma organizačních vztahů při činnosti krizového štábu

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště