teplomer web

Zastupitelstvo města může podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Rada města pak jako své iniciativní a poradní orgány může v souladu se zákonem o obcích zřídit komise.

Zastupitelstvo města Rýmařov v souladu s § 117 zákona o obcích svým usnesením č. 16/2/14 a) zřídilo finanční a kontrolní výbor na období 2014-2018.

Zastupitelstvo města dále v souladu s § 120 zákona o obcích svým usnesením č. 20/2/14 b) schválilo zřízení osadního výboru ve Stránském a usnesením č. 21/2/14 b) zřízení osadního výboru v Ondřejově.

Rada města v souladu s § 122 zákona o obcích svým usnesením č. 4/1/14 a) zřídila jako své iniciativní a poradní orgány komisi hospodářskou, komisi životního prostředí a regionálního rozvoje, komisi pro výchovu, vzdělávání a sport, komisi vnitřních věcí, komisi sociálních věcí a zdravotnictví, komisi kultury, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů, komisi bytovou, komisi pro občanské záležitosti a komisi dopravy a silničního hospodářství.

Podle § 106 zákona o obcích zřizuje starosta v případech stanovených zvláštními zákony pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány obce, jmenuje a odvolává jejich členy. V případech stanovených zvláštními zákony vykonává zvláštní orgán obce s rozšířenou působností státní správu pro správní obvod obce s rozšířenou působností. Město Rýmařov má jako zvláštní orgány ustanoveny povodňovou komisi, přestupkovou komisi, komisi sociálně-právní ochrany a komisi prevence kriminality.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště