teplomer web

Základními nástroji řízení rozvoje města Rýmařov jsou územní plán a strategický plán.

Strategický plán je aktivizačním nástrojem řízení rozvoje – s ohledem na dispozice dané územním plánem formuluje představy o budoucnosti města a navrhuje způsoby, jak těchto představ dosáhnout. Strategický plán města Rýmařov byl zastupitelstvem města schválen v květnu 2020 a je zpracován pro období do roku 2030, tj. na 11 let. Strategický plán zachycuje hlavní problémy rozvoje města a stanoví možná řešení a podporuje efektivní využívání finančních prostředků města i jeho celkového potenciálu. Je klíčovým podkladem pro rozhodování zastupitelstva města a zvyšuje připravenost města k podání žádostí o dotační podporu a možnost získat vnější finanční prostředky.

Konkrétní rozvojová opatření (část B.2 Strategického plánu) se průběžně doplňují – jejich aktuální znění bylo schváleno zastupitelstvem města dne 23. září 2021. Plnění aktivit na nejbližší rok s finančními vazbami na rozpočet města je konkretizováno v akčním plánu

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště