Dnes je neděle 17.10.2021 20:25, svátek slaví: Hedvika

Městu Rýmařov jakožto i dalším městům v České republice se naskytla možnost využít pro svůj všestranný rozvoj finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v návaznosti na své konkrétní a zároveň komplexně integrované rozvojové záměry a projekty. Pro získání této finanční podpory byl vypracován a schválen zastupitelstvem města přehled projektů, které město za účelem získávání dotací chystá, tzv. INTEGROVANÝ DOKUMENT. Akce jsou v něm rozlišeny podle druhu např. volný čas, kultura, bydlení  a barevně podle  předpokládané doby realizace (např. akce značené červeně jsou již ukončeny, modrá barva značí projekty, které se realizují apod.)
Dokument je pravidelně aktualizován.

Integrovaný dokument města Rýmařova

Město se ve svých záměrech řídí rovněž Strategickým plánem rozvoje města Rýmařova do roku 2030, který schválilo Zastupitelstvo města Rýmařova v květnu 2020.

V červnu 2021 si město Rýmařov nechalo zpracovat Studii optimalizace nakládání s odpady ve městě Rýmařov, která posuzuje současnou situaci a stanovuje rámec dalších kroků v odpadovém hospodářství města.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317