teplomer web

Kalendář akcí

Online kamera

Online teploměr

Aktuální teplota: 20.1 °C

LOGO RYMAROVSKORýmařovsko je dobrovolný svazek 14 obcí s více než 17 tisíci obyvatel. Město Rýmařov je spádovým městem a tvoří přirozené centrum pro okolní obce Stará Ves se Žďárským Potokem, Dolní Moravice s Horní Moravicí a Novou Vsí, Malá Morávka s Karlovem, Malá Štáhle, město Břidličná s Vajglovem a Albrechticemi, Jiříkov se Sovincem, Těchanovem a Křížovem, Ryžoviště, Horní Město s Rešovem, Dobřečovem, Skalami a Stříbrnými Horami, Tvrdkov s Rudou a Mirotínkem, Velká Štáhle, Dětřichov nad Bystřicí s místní částí Krahulčí, Václavov u Bruntálu a Lomnice u Rýmařova.

Mikroregion zaštiťuje Sdružení obcí Rýmařovska založené pro koordinaci, ochranu a prosazování společných zájmů a rozvoj regionu. Předmětem jeho činnosti je zejména koordinace jednotlivých potřeb obcí v oblasti regionu - společné vystupování a jednání ve vztahu ke státním fondům, orgánům státní správy, územní samosprávy, ministerstvům, podnikatelským a neziskovým subjektům, ostatním mezinárodním fondům a programům, případně dalším orgánům, institucím a subjektům. Obce společně postupují také při řešení úkolů v oblasti odpadového hospodářství, školství, dopravní obslužnosti, životního prostředí, informatiky a propagace, cestovního ruchu a využití volného času, případně v dalších oblastech, na kterých se shodne valná hromada svazku.

Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.

 

Sdružení obcí Rýmařovska 

náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 554 254 308, 554 254 309

Webové stránky

Místní akční skupina RÝMAŘOVSKO byla založena v roce 2004 za účasti zástupců obcí a podnikatel z mikroregionu Rýmařovsko jako obecně prospěšná společnost poskytující obecně prospěšné služby fyzickým a právnickým osobám mikroregionu. Jde především o realizaci komunitně vedeného místního rozvoje uskutečňováno na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), naplňování cílů strategie komunitně vedeného místního rozvoje, naplňování cílů operačních programů a dalších dotačních titulů, rozvoj mikroregionu Rýmařovsko a organizace a podpora kulturních, sportovních a společenských akcí.

Tyto služby spočívají v provedení nebo zajištění činností zaměřených na stanovení, aktualizaci, udržení a realizaci rozvoje strategie oblasti působení místní akční skupiny, což zahrnuje podporu rozvojové činnosti v oblasti péče o kulturní a hospodářský rozvoj oblasti, spoluúčasti na projektech evropské spolupráce, péči o životní prostředí a rozvoj ochrany životního prostředí, meziregionální a mezinárodní spolupráce na výše uvedená témata, podpora malého a středního podnikání, práce s dětmi a mládeží, poradenská činnost ve výše uvedených oblastech a oborech i v oborech jiných (dle cílů stanovených strategií komunitně vedeného místního rozvoje), propagace území místní akční skupiny, vzdělávání, školení, osvěta.

 

RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov

Kancelář: náměstí Míru 2, 795 01 Rýmařov

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 554 254 309, 602521057

Webové stránky

 

Konzultační hodiny:

Pondělí, středa

08:00-16:00

Úterý, čtvrtek, pátek

08:00-13:00

 

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště