Dnes je středa 27.10.2021 18:48, svátek slaví: Šarlota a Zoe

Nařízení města Rýmařov o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Nařízení města Rýmařov, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Nařízení města, kterým se stanoví zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území města Rýmařov.

Nařízení města Rýmařova, kterým se zrušuje nařízení města Rýmařova č. 02/2012, o rozsahu, způsobu a lhůtách pro odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a o úsecích místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Nařízení města Rýmařov č. 02/2013, o placeném stání na místních komunikacích

Nařízení města Rýmařova, kterým se zrušuje nařízení města Rýmařova č. 01/2008, o placeném stání na místních komunikacích

Nařízení města Rýmařova, kterým se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 48/1997, obecně závazná vyhláška č. 60/2000 a nařízení města Rýmařova č. 03/2005 o odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se v zimním období nezajišťuje sjízdnost a schůdnost.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317