teplomer web

Nařízení města Rýmařov o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Nařízení města Rýmařov, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Nařízení města, kterým se stanoví zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území města Rýmařov.

Nařízení města Rýmařova, kterým se zrušuje nařízení města Rýmařova č. 02/2012, o rozsahu, způsobu a lhůtách pro odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a o úsecích místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Nařízení města Rýmařov č. 02/2013, o placeném stání na místních komunikacích

Nařízení města Rýmařova, kterým se zrušuje nařízení města Rýmařova č. 01/2008, o placeném stání na místních komunikacích

Nařízení města Rýmařova, kterým se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 48/1997, obecně závazná vyhláška č. 60/2000 a nařízení města Rýmařova č. 03/2005 o odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se v zimním období nezajišťuje sjízdnost a schůdnost.

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště