Dnes je sobota 25.9.2021 5:50, svátek slaví: Zlata

starostaIng. Luděk Šimko
kancelář: náměstí Míru 1
tel.: 554 254 130
mobil: 773 774 130
e-mail: sTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Činnost starosty města se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

  • Starosta zastupuje obec navenek.
  • Starostu a místostarostu volí do funkcí zastupitelstvo města z řad svých členů. Starosta a místostarosta musí být občanem České republiky. Za výkon své funkce odpovídají zastupitelstvu města.
  • Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka obecního úřadu a stanoví jeho plat, bez souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování a odvolání tajemníka obecního úřadu neplatné.
  • Starosta

-   odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok,

-   může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,

-   může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,

-   odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města,

-   rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti města svěřených mu radou města,

-   plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu.

  • Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva města a rady města, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva města a zápis z jednání rady města.
  • Starostu zastupuje místostarosta.
  • Starosta spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy města.
  • Starosta pozastaví výkon usnesení rady města, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města.
  • V případech stanovených zvláštními zákony zřizuje starosta pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány města, jmenuje a odvolává jejich členy. V případech stanovených zvláštními zákony vykonává zvláštní orgán města s rozšířenou působností státní správu pro správní obvod města s rozšířenou působností.
  • Starosta má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak. Závěsný odznak má uprostřed velký státní znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká republika. Rada města může stanovit, v kterých případech může tento odznak užívat jiný člen zastupitelstva města nebo tajemník obecního úřadu.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317