Dnes je sobota 25.9.2021 5:51, svátek slaví: Zlata

Logo svc velkemHlavní činností Střediska volného času Rýmařov je poskytování zájmového vzdělávání v souladu se školským zákonem a vyhláškou o zájmovém vzdělávání. Jako centrum kulturního a společenského dění ve městě zejména zabezpečuje plnění osvětových úkolů zaměřených na rozvoj kultury ve městě a regionu, usiluje o rozvíjení kulturních potřeb a zájmů jednotlivých věkových a sociálních skupin obyvatelstva, spolků, zájmových sdružení, společenských organizací a jednotlivců. Vydává a šíří regionální časopis Rýmařovský horizont. Uskutečňuje pravidelnou vzdělávací a zájmovou činnost v kroužcích, klubech, souborech, kurzech, a také příležitostnou zájmovou činnost formou jednorázových nebo cyklických akcí (exkurze, přednášky, besedy), v době školních prázdnin realizuje tábory a odborná soustředění. Organizuje a zajišťuje pořádání soutěží a přehlídek vyhlašovaných nebo doporučených MŠMT ČR a odborných soustředění pro jednotlivce a kolektivy vybrané na základě těchto soutěží, individuální prací vytváří podmínky pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů.
SVČ pořádá koncertní, festivalové a jiné kulturní slavnosti a akce regionálního a nadregionálního charakteru, organizuje vzdělávací, kurzovní a popularizační činnost, společenský život, akce tanečního charakteru a kulturní oslavy.
SVČ Rýmařov také provozuje městské kino a zajišťuje plakátovací službu na území města.


Webové stránky

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317