Dnes je neděle 17.10.2021 20:02, svátek slaví: Hedvika

Obecně závazná vyhláška města Rýmařova č. 01/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Rýmařov 

Obecně závazná vyhláška č. 04/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 01/2009, o trvalém označování psů 

Obecně závazná vyhláška města Rýmařov č. 3/2019, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Rýmařov č. 2/2019, o místním poplatku  za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Obecně závazná vyhláška města Rýmařov č. 1/2019, o zákazu kouření a používání elektronických cigaret na veřejném prostranství ve městě Rýmařov.

Obecně závazná vyhláška města Rýmařov č. 1/2017, o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška města Rýmařov č. 2/2016, o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška města Rýmařov č. 4/2015, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

Obecně závazná vyhláška města Rýmařov č. 2/2015, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 02/2013, o regulaci loterií a jiných podobných her na území obce

Obecně závazná vyhláška města Rýmařova č. 03/2013, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochraně před hlukem v době nočního klidu a regulaci hlučných činností

Obecně závazná vyhláška města Rýmařov č. 02/2013 o regulaci loterií a jiných podobných her na území obce 

Obecně závazná vyhláška města Rýmařova, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 06/2012 o regulaci loterií a jiných podobných her na území obce

Obecně závazná vyhláška města Rýmařova č. 04/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška města Rýmařova č. 01/2011,o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Obecně závazná vyhláška města Rýmařova č.  03/2008, o stanovení koeficientu daně z nemovitostí

Obecně závazná vyhláška města Rýmařova, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 27/1994 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Rýmařov, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 34/1995, 53/1998, 70/2002, 71/2002, 03/2003, 05/2003 a 01/2006.

Požární řád města Rýmařova

Obecně závazná vyhláška o městské policii

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317