Dnes je středa 22.9.2021 8:19, svátek slaví: Darina

01/2019

Obecně závazná vyhláška města Rýmařov č. 1/2019, o zákazu kouření a používání elektronických cigaret na veřejném prostranství ve městě Rýmařov.

 

Zastupitelstvo města Rýmařov na svém zasedání dne 27.06.2019 usnesením č. 225/6/19 vydalo podle ust. § 17 odst. 1 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 10 písm. d) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení

Cílem obecně závazné vyhlášky je posílení ochrany zdraví dětí a mládeže před škodlivými účinky kouření a používání elektronických cigaret vymezením některých ploch veřejného prostranství, které se nachází v blízkosti školy a školského zařízení.

Článek 2
Zákaz kouření a používání elektronických cigaret

Na veřejných prostranstvích vymezených v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky se zakazuje kouření a používání elektronických cigaret.

Článek 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.08.2019.

 

Ing. Luděk Šimko, v. r.
starosta 

Ing. Lenka Vavřičková, v. r.
místostarostka 

Vyvěšeno na úřední desce dne 01.07.2019
Sejmuto z úřední desky dne 17.07.2019

 

Příloha č. 1 OZV č. 1/2019
Vymezení veřejných prostranství, na kterých se dle čl. 2 zakazuje kouření a používání elektronických cigaret:

Parcela č. / Lokace

 • 586 - park před ZŠ ohraničený ulicemi Sadová, Julia Sedláka, Jelínkova, k.ú. Rýmařov
 • 589 - část - nad parkem parc. č. 586, k.ú. Rýmařov
 • 598 - nad parkem parc. č. 586, k.ú. Rýmařov
 • 572 - část - před ZŠ, podél ul. Jelínkova, k.ú. Rýmařov
 • 576 - část - ulice Jelínkova od křižovatky s ul. Sokolovská pod MŠ,k.ú. Rýmařov
 • 584 - část - okolí objektu Julia Sedláka parc. č. 447/14, k.ú. Rýmařov
 • 554 - část - ul. Jelínkova pod MŠ, k.ú. Rýmařov
 • 582 - část - park ohraničený ul. Sadová, Jelínkova a objektem Julia Sedláka parc. č. 447/14, k.ú. Rýmařov
 • 575/1 - před Gymnáziem a SOŠ, podél ul. Sokolovská, k.ú. Rýmařov
 • 571/1 - před Gymnáziem a SOŠ, podél ul. Sokolovská, k.ú. Rýmařov
 • 565 - ul. Julia Sedláka, k.ú. Rýmařov
 • 585 - ul. Julia Sedláka, k.ú. Rýmařov
 • 537 - část - ul. Julia Sedláka po obvodu SVČ/knihovny, k.ú. Rýmařov
 • 558 - okolí Gymnázia a SOŠ ul. Julia Sedláka, k.ú. Rýmařov
 • 564 - mezi objekty SVČ/knihovny a Gymnázia a SOŠ ul. Julia Sedláka, k.ú. Rýmařov
 • 563 - mezi objekty SVČ/knihovny a Gymnázia a SOŠ ul. Julia Sedláka, k.ú. Rýmařov
 • 559 - mezi objekty SVČ/knihovny a Gymnázia a SOŠ ul. Julia Sedláka, k.ú. Rýmařov
 • 562 - okolí SVČ/knihovny, k.ú. Rýmařov
 • 599 - část - ul. Sadová u ZUŠ, k.ú. Rýmařov
 • 606 - část - ul. Čapkova u ZUŠ, k.ú. Rýmařov
 • 610 - za ZUŠ, k.ú. Rýmařov
 • 632 - část - ul. Divadelní podél ZUŠ, k.ú. Rýmařov
 • 649 - ul. Julia Sedláka, k.ú. Rýmařov
 • 647/1 - okolí ZUŠ podél ul. Divadelní, k.ú. Rýmařov
 • 705 - okolí ZŠ, Školní náměstí, k.ú. Rýmařov
 • 702 - část - Školní náměstí - okolí ZŠ od objektu fary po kostel, k.ú. Rýmařov
 • 692 - Školní náměstí za objektem náměstí Míru 24, k.ú. Rýmařov
 • 694 - Školní náměstí za objektem náměstí Míru 25, k.ú. Rýmařov
 • 695 - Školní náměstí za objektem náměstí Míru 26, k.ú. Rýmařov
 • 696 - Školní náměstí za objektem náměstí Míru 27, k.ú. Rýmařov
 • 697 - Školní náměstí za objektem náměstí Míru 27, k.ú. Rýmařov
 • 197 - Před ZŠ 1. máje, k.ú. Rýmařov
 • 200/5 - mezi ZŠ a jídelnou 1. máje, k.ú. Rýmařov
 • 200/1 - část - kolem jídelny 1. máje, k.ú. Rýmařov
 • 176 – část - ul. 1. máje kolem dětského hřiště po křižovatku s Pivovarskou, k.ú. Rýmařov
 • 228 – část - ul. 1. máje kolem dětského hřiště po křižovatku s Pivovarskou, k.ú. Rýmařov

 

Veřejné prostranství vyznačené modrou barvou odpovídá Příloze č. 1, přičemž textová část má přednost před grafickou.

Graficka priloha

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317