Dnes je středa 22.9.2021 8:59, svátek slaví: Darina

01/2011

 Obecně závazná vyhláška města Rýmařova č. 01/2011,o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo města Rýmařov se na svém zasedání dne 28.4.2011 usnesením č. 128/5/11 usneslo vydat na základě § 11 odst. 3, písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako Zákon), a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 Článek 1
Stavby 

U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) Zákona (tj. stavby pro individuální rekreaci a rodinné domy využívané pro individuální rekreaci a stavby, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám, s výjimkou garáží) se v celé obci stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 Zákona, ve výši 1,5.

  

 Článek 2
Působnost
Tato obecně závazná vyhláška se vztahuje na celý územní obvod města Rýmařov pro zdaňovací období, které začíná 1.1.2012.

  

Článek 3
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.

 

.......................................                                                    ...........................................

Ing. Petr Klouda                                                                    Ing. Jaroslav Kala
starosta                                                                               místostarosta

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317