Dnes je středa 22.9.2021 8:52, svátek slaví: Darina

03/2008

Obecně závazná vyhláška města Rýmařova č.  03/2008, o stanovení koeficientu daně z nemovitostí

Zastupitelstvo města Rýmařov se na svém zasedání dne 26.6.2008 usnesením č.515/17/08 usneslo vydat na základě ustanovení  § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku města:

Článek 1
Stanovení koeficientu
Ve smyslu ustanovení § 12,  zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů, stanoví město Rýmařov koeficient pro výpočet základní sazby daně 2.
Článek 2
Působnost
Tato obecně závazná vyhláška se vztahuje na celý územní obvod města Rýmařov pro zdaňovací období, které začíná 1.1.2009.


Článek 3
Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2009.......................................                                                                    .....................................

Ing. Petr Klouda                                                                                        Ing. Jaroslav Kala
starosta                                                                                                    místostarosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 3.7.2008
Sejmuto z úřední desky dne: 21.7.2008

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317