teplomer web

 
Kategorie: 2. Územně plánovací podklady a dokumentace města Rýmařov
 
Počet podkategorií: 7
 
Dostupné podkategorie:
folder12.2 Reguláční plán
Podkategorií: 0
Souborů: 8

Regulační plán centrální městské zóny Rýmařov vydalo Zastupitelstvo města Rýmařov na svém zasedání dne 24.09.2015 usnesením č. 264/07/15 formou opatření obecné povahy č. 01/2015, v souladu s § 5 odst. 2, § 6 odst. 5, písm. d) stavebního zákona, za použití ustanovení § 62 odst. 1) a § 69 odst. 1 až 3, v souladu s ustanovením §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.

Vydání opatření obecné povahy bylo oznámeno veřejnou vyhláškou a nabylo účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyvěšení, tj. 16.10.2015.

Vydaný Regulační plán centrální městské zóny Rýmařov je uložen u pořizovatele a města Rýmařov, na odboru stavební úřad - úřad územního plánování, náměstí Svobody 5, 795 01 Rýmařov, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a její dokladové části nahlížet.

Regulační plán centrální městské zóny Rýmařov, opatřený záznamem o účinnosti byl poskytnut v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 stavebnímu úřadu, kterým je Městský úřad Rýmařov a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury, 28. října 117, 702 18 Ostrava, kde je rovněž možné do vydané územně plánovací dokumentace nahlížet.

folder32.4 Územní studie Rýmařov - Na Stráni
Podkategorií: 0
Souborů: 8
folder62.7 Územní studie - Edrovice III.
Podkategorií: 0
Souborů: 8

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště