Dnes je pátek 30.10.2020 15:17, svátek slaví: Tadeáš

Biokoridory

V rámci ochrany přírody a krajiny nechalo město Rýmařov zpracovat dokumentaci na Územní systém ekologické stability pro lokalitu Stránské. Dotčené území se nachází ve volné krajině s charakterem pastvin a květnatých luk.

Návrh biokoridoru vychází ze stávajících ekologických podmínek místa a na ně návazných potenciálních společenstev. Tato potenciální společenstva byla podkladem pro návrh druhové skladby v řešeném území. Lokalita je charakterizována jako jedlová bučina s bukem lesním, javorem klenem, lípou velkolistou, jeřábem ptačím a dalšími druhy. U keřového patra jde například o lísku obecnou, rybíz alpínský nebo krušinu olšovou. Biokoridor se rozprostírá na území o rozhloze 6,23 ha, součástí řešení je zajištění výsadeb včetně následné péče. 

Na uvedenou akci má město přislíbenou dotaci ve výši 100 % způsobilých výdajů, a proto mohlo být vypsáno výběrové řízení na dodavatele. Tím se stala společnost Strommy company, s.r.o., IČO 01919652 se sídlem Andělská Hora 143, s nabídkovou cenou 3 617 261,07 Kč. 

Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov

 

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317