Dnes je pátek 30.10.2020 14:08, svátek slaví: Tadeáš

Přestavba bývalého soudu na zázemí pro volnočasové aktivity a knihovnu

Budovy bývalého soudu a později 1. základní školy, tj. objekt č. p. 708, ul. Julia Sedláka 18 v Rýmařově, prochází stavebními úpravami zahrnujícími kompletní přestavbu na zázemí pro volnočasové aktivity.

V suterénu objektu budou prostory dílny kovo-dřevo, prostor pro chovatelský kroužek, ve 2. patře vznikají dílny pro gastronomii, robotiku, textilní výrobu, jazyková učebna a další. Celé první patro bude přestavěno na knihovnu, která bude přemístěna z prostorů nad Komerční bankou. Součástí stavebních prací je zřízení výtahové plošiny, aby mohl být objekt využíván i osobami s omezenou schopností pohybu.

Výběrové řízení na dodavatele vyhrála společnost RÝMSTAV CZ, spol. s r. o., se sídlem Rýmařov, Nerudova 1290/20, s nabídkovou cenou 16 720 334,46 Kč. Na stavební práce navázala dodávka vybavení (nábytku, zařízení i přístrojů) do nových prostor. Vybavení pro 1. PP a 2. NP bude na základě výsledku výběrového řízení dodávat společnost Print & Office, s. r. o., se sídlem Praha, Ječná 243/39a za nabídkovou cenu 2 528 900 Kč. Architektonický návrh interiéru knihovny je dílem Ing. arch. Tomáše Adámka.

Na náklady na stavební práce a dodávku vybavení získalo město v rámci výzvy č. 57 Integrovaného regionálního operačního programu příslib dotace ve výši 12 499 997,81 Kč (90 % způsobilých výdajů). Přestavbu 1. patra na knihovnu vč. vybavení nelze z dotace financovat, veškeré úpravy proto ze svého rozpočtu uhradí město Rýmařov. 

domek vstup objekt č.p. 708 Julia Sedláka bývalý soud

 Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317