Dnes je úterý 20.10.2020 7:18, svátek slaví: Vendelín

Retenční nádrž na Mudlovém potoku

Zájmová oblast určená pro vybudování retenční nádrže se nachází severně od Rýmařova, vzdálenost od okraje zástavby je cca 1,4 km. Jde o území na levém břehu Mudlového potoka, který má charakter neupravovaného toku v přirozeně vytvořené údolní nivě v zapojeném lesním porostu.

Vybudování retenční nádrže má za úkol zpomalit odtok vody z území a zvýšit akumulaci vody v krajině. Retenční nádrž bude řešena jako obtočná a bude napouštěna z Mudlového potoka pomocí stavidla a otevřeného přivaděče. Vypouštění nádrže bude řešeno pomocí požeráku, za hrází bude provedeno vyústění odtokového potrubí do otevřeného výkopu, který bude zaústěn do Mudlového potoka. Celková plocha nádrže bude 1 760 m2, hloubka vody cca 1,4 m.

Na uvedenou akci podalo město žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství, program 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích. Bylo s žádostí úspěšné a má příslib dotace 1 661 129 Kč (80 % uznatelných nákladů). Předpokládaná hodnota prací byla 2 076 411 Kč. Na základě příslibu dotace bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele, které vyhrála společnost Rovina stavební a.s., IČO 45193096, se sídlem Kroměřížská 134, Hulín, s nabídkovou cenou 1 543 754,00 Kč. Staveniště bylo předáno a stavba zahájena, předpokládaná délka realizace je 5 měsíců.

pdfRetenční nádrž na Mudlovém potoku - situační výkres

Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317