Dnes je pátek 30.10.2020 13:43, svátek slaví: Tadeáš

Zvyšování klíčových kompetencí žáků školy a doplnění bezbariérovosti budov Jelínkova a 1. máje

MMR EU

Město Rýmařov v současné chvíli dokončuje projekt nazvaný „Zvyšování klíčových kompetencí žáků školy a doplnění bezbariérovosti budov Jelínkova a 1. máje“.
Primárním cílem projektu je zvýšit odborné znalosti a dovednosti žáků ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích komunikace v cizích jazycích, přírodovědných oborů a práce s digitálními technologiemi, vyučovaných podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Cíle bude dosaženo prostřednictvím pořízení nového a moderního vybavení do nové PC učebny v budově 1.máje 32, sloužící k výuce jazykových, přírodovědných a IT předmětů. Ve vzdělávací institucí tím dojde k modernizaci výuky, zvýšení kvality vzdělávání a zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce.
Sekundárním cílem projektu je doplnění bezbariérovosti budov školy prostřednictvím rekonstrukce a stavebních úprav stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace. Bezbariérovost bude projektem doplněna na těchto budovách školy:

  • Jelínkova 1;
  • 1. máje 32.

Terciárním cílem projektu je zlepšit vnitřní a vnější konektivitu v celém vzdělávacím zařízení.

Cíl projektu je synergický se specifickým cílem IROP 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, neboť připraví hmotné podmínky a zabezpečení pro efektivnější realizaci rozvoje požadovaných kompetencí žáků i pedagogů včetně osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením.

Očekávané změny:

  • zvýšení digitálních, jazykových a přírodovědných klíčových kompetencí žáků školy;
  • modernizace odborné PC učebny přispěje ke zvýšené uplatnitelnosti žáků na pracovním trhu;
  • bezbariérová dostupnost dvou budov školy umožní přístup ke vzdělávání širší skupině žáků s podpůrnými potřebami;
  • zajištění vnitřní konektivity školy přispěje ke zvýšenému využití výuky pomocí mobilních zařízení.

Projektu byla poskytnuta finanční podpora ze strany Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, jenž je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317