Dnes je pátek 30.10.2020 14:31, svátek slaví: Tadeáš

Zahrady mateřské školy na ulici 1. máje a na Revoluční ulici

Město Rýmařov se rozhodlo rekonstruovat zahrady u dvou budov rýmařovské mateřské školy. V případě mateřské školy na ulici 1. máje je cílem projektového záměru přeměna venkovního prostředí školní zahrady na „přírodní učebnu“, která se stane nedílnou součástí mateřské školy a novou výukovou platformou.

Návrh řešení přírodní zahrady se zaměřením na environmentální výchovu rozšíří nabídku aktivit mateřské školy a podnítí zájem dětí o přírodu. Výukově orientovaná programová náplň zahrady pomůže rozvíjet a formovat kladný vztah nejmladší generace k přírodě a k životnímu prostředí. Při realizaci projektu budou odstraněny původní, již zastaralé herní prvky, lavičky, posezení apod., budou provedeny nové chodníky, osazeny nové herní prvky, nová učebna s ponky, vyvýšené záhonky, vše doplněné o výsadbu trvalkového záhonu, jahod a ovocných keřů. Celkové rozpočtové náklady činily 1,316 mil. Kč. Město vyhlásilo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, které vyhrála společnost Strommy company, s.r.o., IČO 01919652, se sídlem Andělská Hora 143, s nabídkovou cenou 1 209 999,99 Kč. Práce již byly zahájeny, termín dokončení se předpokládá v průběhu letošního září.

I zahrada u mateřské školy na Revoluční ulici projde přeměnou na „učebnu pod širým nebem“, která se stane součástí výukového plánu mateřské školy se zcela novými prvky. Při realizaci projektu bude odstraněna stávající dlažba, provedeny terénní úpravy, zřízena dřevěná terasa, pergola, osazena krmítka pro ptáky a zřízena vodní korýtka pro dešťovou vodu, vše doplněné o výsadbu solitérních keřů, trvalek a popínavých rostlin. Celkové rozpočtové náklady činily 555 tis. Kč, výběrové řízení vyhrála rovněž firma Strommy company, s.r.o., tentokrát s nabídkovou cenou 556 599,50 Kč. Akce bude realizována v koordinaci se zřízením dětské skupiny.

Na obě akce podalo město žádost o dotaci z programu Státního fondu životního prostředí, aktivita 6. 1. C – Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady“) a obdrželo příslib dotace ve výši 500 tis. Kč na každou akci. Nyní se připravují podklady pro výběrové řízení na dodavatele.

MZP logo RGB v2 SFZP H CMYK

zahrada při MŠ 1.máje

 pdfZahrada MŠ 1. máje

pdfZahrada MŠ Revoluční

Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317