teplomer web

V plánovaném termínu byla z prostředků Operačního programu Životní prostředí dokončena a předána stavba revitalizační nádrže  na pravém břehu Mudlového potoka, v blízkosti již existující nádrže U lomu. Momentálně probíhá napouštění  víceúčelové nádrže, vhodné i ke koupaní (na vlastní nebezpečí).

Dne 17.6. 2009 se konalo 5. zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. V oblasti školství byly mj. zastupitelstvem  schváleny účelové dotace z krajského rozpočtu na opravu budov ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v našem městě.

V rámci dotačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko obdrželo město Rýmařov dotaci na projekt „Revitalizace ulice Horní v Rýmařově" ve výši 6 043 tis. Kč, což představuje 92,5 % očekávaných nákladů investice.

Na projekt zahájený v loňském roce  „Rýmařov - regenerace sídlení zeleně " naváže město Rýmařov letos druhou etapou, na kterou opět získalo dotaci z ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj) EU a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

V areálu bývalého zemědělského podniku ve směru Rýmařov Břidličná pokračuje výstavba odpadového centra, na které město získalo v loňském roce dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí, podporovaného z prostředků ERDF/FS a ze Státního fondu životního prostředí ČR  v  celkové částce 10 541 620,- Kč.

Předmětem podpory, kterou město Rýmařov získalo v r. 2008  z ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj) EU a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačním programu Životní prostředí je projekt „Rýmařov - regenerace sídlení zeleně."

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště