teplomer web

Zastupitelé města připravují s odborem ŽPaRR plán oprav komunikací ve vlastnictví města na  r. 2009. Z rozpočtu letos vyčlenili na opravy celkovou sumu 7 mil. Kč (loni 6 mil. Kč). Do nejužšího výběru se dostaly tyto akce:

Město Rýmařov  získalo v roce 2008 finanční podporu z  Fondu soudržnosti EU a Státního fondu životního prostředí ČR   v rámci Operačním programu Životní prostředí  na realizaci projektu s názvem „Zateplení škol v Rýmařově".

Stáří a dlouhodobé vystavení nepříznivým klimatickým podmínkám se negativně podepsaly na stavu sochy Panny Marie Immaculaty u kaple V Lipkách v Rýmařově.  Tato kulturní památka se proto dostala do popředí zájmu odboru školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ Rýmařov na úseku památkové péče. V letošním roce získal na restaurování  sochy 65 tisíc Kč z Ministerstva kultury ČR z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Dotaci 700 tisíc Kč  získalo město Rýmařov od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na výstavbu nové technické infrastruktury pro následnou výstavbu 14 rodinných domků na Opavské ulici v Rýmařově. Stavba nad Autosalonem Škoda, ve směru na Harachov, bude dokončena v první polovině příštího roku. Zbytek nákladů z celkové částky  4 177 tisíc Kč zaplatí město ze svého rozpočtu.

Noční pohyb v Rýmařově by měl být o něco přehlednější a hlavně bezpečnější. Město Rýmařov provedlo instalaci speciálních svítidel nad čtyři přechody pro chodce, která v noci a za snížené viditelnosti opticky zdůrazňují tato místa. Nasvíceny byly  dva přechody pro chodce  na silnici  II/445  - křižovatky ulic Revoluční a Bartákova (u Mototechny) a  ul. Revoluční a Horní. Na místních komunikacích se bude lépe přecházet na ulicích Havlíčkova a  Hornoměstská (u Komerční banky).

Instalováním dvou kamerových bodů bude do konce roku 2008 dokončena I. etapa  výstavby kamerového  dohlížecího systému ve městě Rýmařov. Ke zvýšení bezpečnosti bude v letošním roce investováno přibližně 750 tis. korun, přičemž 582 tis. korun je hrazeno z dotace odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra z programu Prevence kriminality. Projekt byl vypracován v úzké spolupráci města, městské policie a obvodního oddělení Policie ČR Rýmařov.

 
V úterý 30. září předal  místostarosta města Ing. Jaroslav Kala prvním dvěma majitelům klíče od nových bytů na ul. Bartákova č. 24. Byty byly postaveny s finanční pomocí Státního fondu rozvoje bydlení a jsou určeny pro příjmově vymezené osoby. V rekonstruovaném domě je celkem 9 bytových jednotek. 

Dne 1. září 2008 představitelé města Rýmařova přestřihli stuhu při vjezdu do nově dokončeného areálu s 13 pozemky pro individuální výstavbu rodinných domů. Parcely jsou vybaveny komplexní technickou infrastrukturou, rodinné domky lze napojit na vodovod, kanalizaci, rozvody NN a plynu, je zde příjezdová komunikace , dešťová kanalizace a veřejné osvětlení.

Jedním z nejčastějších a nejzachovalejších projevů lidového stavitelství jsou „boží muka“. S touto drobnou stavbou ve tvaru sloupu, pilíře, často se stříškou a křížkem ve vrcholu, se můžeme setkat ve volné krajině, na rozcestích nebo na veřejných prostranstvích v obci. Jejich smyslem bylo přimět kolemjdoucího k zastavení a zamyšlení nad životem, sloužily však i jako orientační bod v krajině a často pomáhaly určit hranici pozemku.

Přestože na víceúčelovém hřišti v Zahradě Hedvy můžeme vídat děti již několik týdnů, slavnostní zahájení provozu se odehrálo teprve ve čtvrtek 26. června. Malí fotbalisté TJ Jiskra zde za účasti starosty Ing. Petra Kloudy, místostarosty Ing. Jaroslava Kaly a dalších zástupců města sehráli exhibiční fotbalové utkání, aby vyzkoušeli kvalitu nového povrchu.

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště