teplomer web

ENVIprojekt s.r.o. Zlín vypracovalo pro město Rýmařov projekt na „Odpadové centrum Rýmařov". Předmětem projektu je vybudování centra pro sběr a další nakládání s odpady z komunální a živnostenské sféry ve městě. Na realizaci tohoto projektu získalo město dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 90,0 % celkových způsobilých nákladů.

K propagaci turistického ruchu slouží geografický informační systém 3D ortofotomapy Moravskoslezského kraje. Jedním z 11 informačních center, která jsou tímto modelem vybavena, je IC Rýmařov.Tato prostorová prezentace je účelově zaměřená na propagaci vybraných lokalit a turisticky atraktivních míst (hradů, zámků, kostelů, muzeí, turistických center a dalších kulturních památek), ale současně nabízí uplatnění i v dalších oblastech.

Město Rýmařov pokračuje ve výstavbě půdních vestaveb na Hornoměstské ul. č. 57, 59 a Národní ul.č. 13. Devět nových bytů přibude také na Bartákové ul. č. 24, kde se kompletně rekonstruuje bývalý dům sester.

Město Rýmařov v současné době realizuje bytové vestavby ve stávajících bytových domech na Národní ulici č. 13 (4 byty), Hornoměstské ulici č. 57 a 59 (6 bytů) a rekonstruuje objekt na Bartákově ulici č. 24, kde vznikne 9 nových bytů. Všechny byty jsou budovány za pomoci státní dotace. Po dokončení bude prakticky naplněn plán zastupitelstva na stavby nových bytů na celé volební období.

V prosinci 2007 úspěšně proběhla kolaudace bytového domu pro seniory na Lidické ulici v Rýmařově. Byla tak završena dlouhodobá snaha všech městských zastupitelstev od r. 1992, kdy byla potřeba takového objektu pro město Rýmařov potvrzena a bylo zadáno vypracování první projektové dokumentace.

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště