teplomer web

V jednom z říjnových týdnů jste se při návštěvě Městského úřadu Rýmařov mohli setkat s dotazníkovým šetřením realizovaným v rámci realizace projektu „Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace řízení lidských zdrojů“ CZ.1.04/4.1.01/8900074 spolufinancovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

V srpnu letošního roku byla zahájena stavba  „Mokřadní  tůně v Jamarticích“. Tato vodní plocha je  budována  za účelem zvýšení biodiverzity v krajině, bude tedy sloužit jako biotop pro mizející původní, na vodní a mokřadní prostředí vázané, živočichy a rostliny. Jde o opatření ke snížení negativních dopadů, v minulosti ve velkém rozsahu nesmyslně prováděných, melioračních prací, které vedly k podstatnému zásahu do rovnováhy v krajině.

Klientský audit (Mystery Client) Městského úřadu Rýmařov byl proveden v rámci realizace projektu „Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace řízení lidských zdrojů“ CZ.1.04/4.1.01/8900074 spolufinancovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Audit prováděli zástupci společnosti Equica, a.s. v červnu a září 2013 za účelem zhodnocení kvality poskytovaných služeb klientům MěÚ.

V září letošního roku byla dokončena výstavba sportoviště v areálu Základní školy ul. 1. máje. Sportovní hřiště zahrnuje ovál s tartanovým povrchem, nalajnovaným na běh na 50, 60 a 150 m,  uvnitř s umělým trávníkem, který je určený ke hrám (malá kopaná, volejbal, nohejbal) apod.

Město obdrželo dotaci na plánovanou investici – druhou fázi revitalizace sídliště Hornoměstská – Větrná. První fáze  proběhla před dvěma lety a zahrnovala rekonstrukci ulice Větrná, přilehlá parkoviště, chodníky a zelené plochy ve východní a jižní části sídliště. Nyní bude celá akce pokračovat rekonstrukcí chodníků ve vnitřní části sídliště, rekonstrukcí vnitřního parkoviště, sportovního hřiště a zelených ploch. Vzniknou také dvě nová dětská hřiště.

V úterý 23. dubna 2013 se uskutečnilo slavnostní předání budovy Střediska volného času na Okružní ulici, jehož celková rekonstrukce začala v březnu 2011. Stavba byla financována z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, zbylé náklady dofinancovalo město přijetím úvěru. Předání stavby předcházelo kolaudační řízení a zkušební provoz zařízení.

Z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón získalo město Rýmařov od MK ČR dotaci na opravu fasády radnice a ciferníku hodin na věži.

Městu Rýmařov se podařilo získat dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu „Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace řízení lidských zdrojů“ CZ.1.04/4.1.01/8900074. Důvody realizace projektu jsou definovány potřebou ukotvit jednu ze stěžejních oblastí - oblast řízení a rozvoje lidských zdrojů na Městském úřadu Rýmařov, kde není prozatím optimálně nastaven systém personálního řízení.

Na podzim r. 2010 byla městu Rýmařov přiznána dotace na regeneraci bývalých stavebnin v Janovicích. Z dotačního programu nebylo možnost využít tuto oblast na stavební parcely ani na komerční využití, pouze na občanskou vybavenost. Nabízela se možnost vybudovat zde sportoviště, které v této městské části chybělo a na zbývajících plochách provést parkové úpravy.

Na podzim r. 2011 získalo město Rýmařov dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na výstavbu cyklostezky na ul. 8. května – Cyklostezka směr Břidličná - ve výši 3 902 tis. Kč při projektovaných nákladech 8 802 tis. Kč. Dotace činí 60% z uznatelných výdajů, které jsou 6 468 tis. Kč.

Na počátku března byly zahájeny práce na projektu  Regenerace  brownfield  Janovice.  Do dnešního dne byly rozebrány dřevěné krovy  a udělán prořez náletů, který umožní příjezd těžší techniky, která tento týden započne demolici budov.

V loni v říjnu vypracovaly obce (do 500 obyvatel) žádosti o dotaci do 14. kola výzvy Programu obnovy venkova z Ministerstva zemědělství ČR. Ve velké konkurenci projektů podaných v rámci celé republiky uspěly projekty podané obcemi Dolní Moravice, Tvrdkov, Václavov u Bruntálu a Lomnice a mohou své záměry realizovat.

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště