teplomer web

Městu Rýmařov se podařilo získat dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu „Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace řízení lidských zdrojů“ CZ.1.04/4.1.01/8900074. Důvody realizace projektu jsou definovány potřebou ukotvit jednu ze stěžejních oblastí - oblast řízení a rozvoje lidských zdrojů na Městském úřadu Rýmařov, kde není prozatím optimálně nastaven systém personálního řízení.

Obyvatelé rýmařovského  sídliště Hornoměstská-Větrná se dočkali první etapy revitalizace této lokality. Dle smlouvy s vítězem veřejné zakázky, firmou Strabag, a.s. bude I. etapa stát 6 mil. Kč a zahrnuje vnější obvodové partie sídliště. Financována bude z programu Rozvoje bydlení, podprogram Regenerace panelových sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj.

Město obdrželo z Ministerstva pro místní rozvoj ČR příslib dotace na I. etapu revitalizace sídliště Hornoměstská – Větrná. Po sídlištích Příkopy, Dukelská a Sokolovská – Julia Sedláka jde o poslední, které neprošlo touto podstatnou proměnou. Dotace je v maximální výši 4 mil. Kč a zároveň může činit nejvýše 70 % uznatelných nákladů.

Na Sokolovské ulici u Střední školy Rýmařov byla dokončena stavba boulder centra, na kterou získalo město dotaci z Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Podpora rozvoje mikroregionu Rýmařovska“.

Město Rýmařov získalo z Ministerstva pro místní rozvoj (program Podpora regenerace panelových sídlišť 2010) dotaci ve výši 3,5 mil Kč  na I. etapu regenerace sídliště Dukelská. Stavební práce začnou 7. července.

S počátkem jarní sezóny se rozběhly práce na městských komunikacích. Městské služby vyspravily zimou poničené silnice v majetku města a zahájily rekonstrukci některých chodníků. Ve městě vzniknou rovněž nová parkovací stání.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště