teplomer web

Retenční nádrž pod čerpací stanicí

Retenční nádrž bude vybudována na levém břehu Podolského potoka (pod čerpací stanicí ve směru na Janovice). Retenční nádrž bude sloužit k zadržení dešťové vody před jejím vypuštěním do Podolského potoka, jejž bude chránit před zahlcením srážkovou vodou z přívalových dešťů.

Místo pro nádrž tvoří zatravněná plocha (pozemky parc. č. 1036/1, 3678/1, 3679/1 a 3680/1), jejíž převážná část je trvale zamokřená. V současné době není předmětný pozemek zastavěn a není nijak využíván. Součástí stavby bude i odběrné zařízení na okraji Podolského potoka, napouštěcí a odtokové potrubí, zřízení příjezdu ke stavbě pomocí stávajícího sjezdu ze silnice I/11 – ulice Opavská a dále terénní úpravy kolem nové vodní nádrže. Maximální plocha vodní hladiny: 8 280 m2, hloubka cca 2,1 m, délka hráze 200 m. V průběhu března došlo k vykácení dřevin, které zasahují do realizované oblasti.

Na uvedenou akci podalo město žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství, program 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích. Se svou žádostí bylo úspěšné a má příslib dotace 4 mil. Kč (nebo 80 % uznatelných nákladů). Předpokládaná hodnota prací byla 7 386 600,15 Kč. Na základě příslibu dotace bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele, které vyhrála společnost Rovina stavební a.s., IČO 45193096, se sídlem Kroměřížská 134, Hulín, s nabídkovou cenou 5 065 950,00 Kč. Staveniště bylo předáno a stavba zahájena, předpokládaná délka realizace je 8 měsíců.

retenční nádrž pod benzinou retenční nádrž pod benzinou 2 retenční nádrž pod benzinou 3

pdfRetenční nádrž pod čerpací stanicí - situační výkres

Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov

 

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště