Dnes je úterý 20.10.2020 8:45, svátek slaví: Vendelín

Vybudování zbrojnice pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů

V současné době byly dokončeny stavební práce na nové hasičské zbrojnici pro jednotku dobrovolných hasičů na ulici Palackého a probíhá kolaudační řízení. Jednotka dobrovolných hasičů (Jednotka požární ochrany II) nyní využívá cizí zařízení – hasičskou zbrojnici profesionálního hasičského sboru na ulici Revoluční ve vlastnictví Moravskoslezského kraje.

Ve výběrovém řízení vyhlášeném v loňském roce zvítězila společnost RÝMSTAV CZ, spol. s r. o., se sídlem Rýmařov, Nerudova 1290/20, s nabídkovou cenou 9 411 571,34 Kč. Dotaci na tuto investici získalo město z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru, ve výši 4,5 mil. Kč. Další prostředky ve výši 2 mil. Kč získalo město z rozpočtu Moravskoslezského kraje. V rámci stavebních prací byl odstraněn stávající objekt garáže, provedeno statické zajištění základových konstrukcí, vyzdění nového objektu se sedlovou střechou, osazení výplní otvorů, vybudování rozvodů vody, plynu a nízkého napětí, splaškové kanalizace a zpevněné přístupové a příjezdové plochy.

Hasičská zbrojnice Palackého JV pohled Hasičská zbrojnice Palackého SV pohled

hasičská zbrojnice ul. Palackého hasičská zbrojnice ul. Palackého 2 hasičská zbrojnice ul. Palackého 3

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317