teplomer web

Seznam článků


3095/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu v areálu nemocnice na pozemku parc.č. 449, k.ú. Rýmařov (bývalé dětské odd.).
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3096/64/06
Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 5 na ulici Pivovarská č. 936/4 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako je stávající.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3097/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Větrná č. 23 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3098/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 na ulici Radniční č. 7 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3099/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 17 na ulici Příkopy č. 6 v Rýmařově na dobu neurčitou.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3100/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 na náměstní Míru č. 23 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3101/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 na ulici Jungmanova č. 4 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2007.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3102/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 na ulici Hornoměstská č. 59 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3103/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Pivovarská č. 2 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2007.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3104/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Hornoměstská č. 28 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3105/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 na ulici Julia Sedláka č. 22 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3106/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 na ulici Julia Sedláka č. 28 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3107/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici 1.máje č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2007.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3108/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Příkopy č. 9 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2006.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3109/64/06
Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 17 na ulici Pivovarská č. 12 v Rýmařově.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3110/64/06
Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v holobytech na ulici Julia Fučíka č. 14C v Rýmařově.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3111/64/06
Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Julia Sedláka č. 24 v Rýmařově.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3112/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Dukelská č. 2 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2007.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3113/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8 na ulici Divadelní č. 8 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2006.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3114/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 na ulici Bartákova č. 33 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2006.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3115/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Bartákova č. 37 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3116/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11 na ulici Bartákova č. 37 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3117/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Divadelní č. 4 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3118/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11 na ulici Divadelní č. 4 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3119/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 na ulici Divadelní č.4 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2007.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3120/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Divadelní č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3121/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11 na ulici Divadelní č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3122/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 na ulici Divadelní č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3123/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11 na ulici Divadelní č. 8 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3124/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 na ulici Divadelní č. 8 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2007.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3125/64/06
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13 na ulici Divadelní č. 8 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3126/64/06 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 3 o velikosti 1+1 na třídě Hrdinů č. 212/1 v Rýmařově, kde byl jako jediný uchazeč za cenu 30,--Kč/m2,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště