Dnes je úterý 7.12.2021 13:55, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

Seznam článků

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 64
konaného v řádném termínu, dne 21.8.2006

3043/64/06
Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 61 - 63/2006.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3044/64/06
Rada města vzala na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., za období 01-06/2006.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3045/64/06
Rada města schválila jednorázovou odměnu jednateli společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o.,dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3046/64/06
Rada města vzala na vědomí informaci o hospodaření města k 31.7.2006.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3047/64/06
Rada města neschválila záměr pronájmu částí pozemků parc.č. 1724, 1725 oba v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3048/64/06
Rada města neschválila záměr pronájmu částí pozemků parc.č. 1724, 1725 oba v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3049/64/06
Rada města neschválila záměr pronájmu částí pozemku parc.č. 1723 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

3050/64/06
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1157 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3051/64/06 a)
Rada města schválila ukončení smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 129 v k.ú. Rýmařov uzavřené s původním nájemcem dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu s novým nájemcem,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3051/64/06 b)
Rada města schválila záměr přechodu práva pronájmu pozemku parc. č. 129 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nového nájemce.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3052/64/06 a)
Rada města schválila ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 129 v k.ú. Edrovice uzavřené s původním nájemcem, dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu s novým nájemcem,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3052/64/06 b)
Rada města schválila záměr přechodu práva pronájmu části pozemku parc. č. 129 v k.ú. Edrovice ze stávajícího nájemce, na nového nájemce.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3053/64/06 a)
Rada města schválila ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 129 v k.ú. Edrovice uzavřené s původním nájemcem, dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu s novým nájemcem,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3053/64/06 b)
Rada města schválila záměr přechodu práva pronájmu části pozemku parc. č. 129 v k.ú. Edrovice ze stávajícího nájemce, na nového nájemce.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3054/64/06
Rada města neschválila záměr pronájmu pozemku parc.č. 156 v k.ú. Edrovice.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3055/64/06
Rada města neschválila záměr pronájmu pozemku parc.č. 67 v k.ú. Edrovice.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3056/64/06
Rada města schválila záměr pronájmu pozemků parc.č. 325, 327/1 a části p.č. 328 vše v k.ú. Jamartice.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3057/64/06
Rada města schválila pronájem části pozemku parc.č. 973 v k.ú. Rýmařov, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3058/64/06
Rada města schválila pronájem pozemku parc.č. 3150 v k.ú. Rýmařov, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

3059/64/06
Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 1336/1 a části pozemku parc.č. 1335/1 v k.ú. Rýmařov, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3060/64/06
Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 192/1 v k.ú. Stránské, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3061/64/06
Rada města schválila s účinností od 1.9.2006 pronájem části nebytových prostor v objektu na ulici nám. Míru 8, Rýmařov, za účelem zřízení provozovny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3062/64/06
Rada města schválila pronájem nebytových prostor – kanceláře č. 15 v objektu č.p. 1178, Palackého 11, Rýmařov , na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3063/64/06
Rada města schválila s účinností od 1.9.2006 pronájem části nebytových prostor v objektu na ulici Národní 2, Rýmařov za účelem zřízení prodejny textil-oděvy (nové i použité zboží) na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3064/64/06
Rada města schválila provedení výběru na pronájem garážového boxu na pozemku parc. č. 239 v k.ú. Janušov, Růžová 4, Rýmařov formou výběrového řízení (obálková metoda) na cenu pronájmu a to mezi žadateli přihlášenými v řádném termínu. Minimální nabídková cena činí 295,- Kč/m2/rok.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

3065/64/06
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 1609/4 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317