teplomer web

Seznam článků


1038/27/06
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 2310/2 v k.ú.Rýmařov.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1039/27/06
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 3112 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1040/27/06
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 2400 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1041/27/06
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 172 v k.ú. Janušov.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1042/27/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc.č. 2988/1 v k.ú. Rýmařov, po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1043/27/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 3297 a části pozemku parc.č. 3271, oba v k.ú. Rýmařov, po zaměření, za účelem výstavby rekreačního objektu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rekreačního objetku, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rekreačního objektu.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1044/27/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků parc.č. 1510/2 a 1509/4, oba v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1045/27/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č. 1609/3 v k.ú Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1046/27/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc.č. 37 v k.ú. Rýmařov, za účelem vybudování malého obchodního centra a bytové jednotky (bytových jednotek) dle podmínek Stavebního úřadu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování hrubé stavby, nejpozději však do 3 let, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování objektu.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1047/27/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 203/3 v k.ú. Edrovice za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1048/27/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej bytového domu č.p. 102 na pozemku parc. č. 325 a části pozemku parc.č. 325 pod obytným domem, vše v k.ú. Jamartice po zaměření za cenu dle Pravidel ve výši 216.836,- Kč se závazkem převzít ke dni podpisu smlouvy závazky vyplývající z nájemních smluv uzavřených mezi Městem Rýmařov a stávajícími nájemníky.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1049/27/06 a)
Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 996/26/06 o prodeji pozemku parc.č. 2293/2 v k.ú. Rýmařov spoluvlastníkům bytového domu č.p. 850 postaveném na uvedeném pozemku.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1049/27/06 b)
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č. 2293/2 v k.ú. Rýmařov spoluvlastníkům bytového domu č.p. 850 na ulici tř. Hrdinů 26 b, na pozemku parc.č. 2293/2 za cenu 16.500,- + náklady spojené s převodem do podílového spoluvlastnictví.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1050/27/06
Zastupitelstvo města schválilo snížení smluvní pokuty vzniklé z titulu nedodržení Smlouvy o smlouvě budoucí na prodej pozemku parc.č. 1510/2 v k.ú. Rýmařov z původní částky 9.191,- Kč nově na 2.000,- Kč.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1051/27/06
Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 816/23/05 ze dne 22.09.2005 o prodeji pozemků parc.č. 32, 33, 34 a 36, vše v k.ú. Ondřejov.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1052/27/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č 33 a části pozemku parc.č. 32, oba v k.ú. Ondřejov, po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1053/27/06
Zastupitelstvo města schválilo změnu usnesení č. 882/24/05 ze dne 15.12.2005 o prodeji části pozemku parc.č. 429/1 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1054/27/06
Zastupitelstvo města schválilo změnu usnesení č.95/4/03 ze dne 3.4.2003 o prodeji části pozemku parc.č. 3116/1 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1055/27/06
Zastupitelstvo města neschválilo snížení kupní ceny za pozemky parc. č. 2971/1, 2972 a 2985/1 v k.ú. Rýmařov, jejichž prodej byl schválen usnesením č. 902/24/05 ČZS ZO Rýmařov.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1056/27/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr bezúplatného převodu dvou podílů ve výši 417/2000 na pozemku parc.č. 689/2 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1057/27/06
Zastupitelstvu města zrušilo platnost usnesení č. 768/22/05 ze dne 30.6.2005 o prodeji části pozemku parc.č. 2295/1 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1058/27/06
Zastupitelstvo města schválilo změnu usnesení č. 905/24/05 o prodeji části pozemku parc. č. 213 včetně objektu č.p. 140 , nově na prodej celého pozemku parc. č. 213 včetně objektu č.p. 140.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1059/27/06
Zastupitelstvu města vzalo na vědomí odstoupení od prodeje části pozemku parc. č. 281/1v k.ú. Edrovice.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště