teplomer web

Seznam článků

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 27
konaného v řádném termínu, dne 22.6.2006


1020/27/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č.26/2006.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1021/27/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti RM za období od 31.03.2006 do 22.06.2006.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1022/27/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o stavu školství ve městě.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1023/27/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., za rok 2005.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1024/27/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., za rok 2005.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1025/27/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Spojené lesy, s.r.o., za rok 2005.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1026/27/06 a)
Zastupitelstvo města akceptovalo a schválilo jako rozpočtová opatření roku 2006 zvýšení objemu příjmů rozpočtu na základě přidělení účelových dotací ze státního rozpočtu (případně dalších poskytovatelů) v období od počátku roku 2006 do 5/2006 v celkové částce + 3 765,5 tis. Kč a současně zvýšení objemu rozpočtových výdajů o částku + 3 765,5 tis. Kč s rozpisem podle rozhodnutí poskytovatele dotace,
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1026/27/06 b)
zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2006, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, o částku 6 323,5 tis. Kč podle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1026/27/06 c)
zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu operací financování roku 2006, včetně úprav v jednotlivých položkách financování, o částku 9 558,9 tis. Kč podle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1026/27/06 d)
zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2006, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, o částku 15 882,4 tis. Kč podle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1027/27/06
Zastupitelstvo města stanovilo, že v příštím volebním období 2006 - 2010 bude mít zastupitelstvo města 21 členů.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1028/27/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc.č. 1421/1 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1029/27/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 2656 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1030/27/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 3167/1 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1031/27/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 3104/1 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1032/27/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 171 v k.ú. Edrovice.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1033/27/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 36 v k.ú. Janušov.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1034/27/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 64 v k.ú. Janušov.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1035/27/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemků parc. č. 127 a 128 oba v k.ú Ondřejov.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1036/27/06
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc.č. 1362/1 v k.ú Rýmařov.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0
1037/27/06
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1724, 1725, oba v k.ú Rýmařov.
Hlasování pro: 14 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště