teplomer web

Rada města Rýmařova schválila na své schůzi 14. listopadu 2022 nové ceny za svoz a odstranění odpadů pro podnikatelské subjekty a organizace zapojené do systému nakládání s odpady na území města.

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. vyzývá vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.

V týdnu od 10. října začne oprava místní komunikace na ulici 1. máje. Ulice bude zcela uzavřena od křižovatky s místní komunikací Hornoměstská po křižovatku u prodejny Hruška, a to včetně parkovacích ploch u budovy Městského úřadu Rýmařov a u bytových domů. Objízdná trasa bude možná po místních komunikacích.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště