teplomer web

Městská památková zóna Rýmařov byla vyhlášena vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 108/2003 Sb., o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu, ze dne 1. dubna 2003 byla s účinností od 1. září 2003.

Mapa městské památkové zóny

Hranice zóny začíná na jihozápadním rohu ulice Havlíčkovy p. p. č. 665, vede po její západní straně, protíná ji ze severovýchodního rohu p. p. č. 650, pokračuje po severní straně ulice Julia Sedláka p. p. č. 676, přechází ulici Národní na jihozápadní roh p. p. č. 780. Dále sleduje severní stranu p. p. č. 735, 3508, opět p. p. č. 735 až na ulici Horní. Lomí se na východ po severní straně ulice Horní p. p. č. 728, obchází její východní a jihovýchodní strany, přechází přes třídu Hrdinů p. p. č. 2647/12 a směřuje k jihu po východní straně p. p. č. 80, stáčí se k západu po jižní straně p. p. č. 56/1, 116, na jejímž západním bodě se lomí k severu směrem k jihozápadnímu rohu p. p. č. 43/1. Přechází přes ulici Pivovarskou p. p. č. 22/1 na jižní bod p. p. č. 218 a pokračuje po západní straně p. p. č. 218, přechází západním okrajem po ulici Radniční p. p. č. 2649/1 do výchozího bodu. Mapa městské památkové zóny ke stažení zde.

Chráněné památkové hodnoty památkové zóny: zejména půdorys historického jádra, dochovaná středověká uliční síť, panorama historického centra města, městské interiéry, střešní krajina, fasády historických objektů, historické okenní a dveřní výplně, povrchy komunikací, tradiční střešní krytiny, kulturní památky a objekty dotvářející charakter městské památkové zóny, veřejná a vybraná zeleň.
Město pravidelně aktualizuje program regenerace městské památkové zóny, který zpracovávají odborní pracovníci Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště Ostrava. Aktuální program regenerace městské památkové zóny ke stažení zde. Vlastník, správce nebo uživatel nemovitosti v památkové zóně, a to i když nemovitost není kulturní památkou, je povinen postupovat podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Před každým zamýšleným zásahem (stavba, změna stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úprava dřevin, udržovací práce na nemovitosti) je tak povinen vyžádat si závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad Rýmařov, stavební úřad). Provádění uvedených zásahů bez závazného stanoviska státní památkové péče nebo v rozporu s vydaným stanoviskem je přestupkem a správní orgán za ně může uložit sankci až do výše 2 000 000 Kč.

Tiskopis žádosti o vydání závazného stanoviska lze získat přímo na stavebním úřadě, v elektronické podobě je ke stažení zde.

Každoročně vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR dotační titul Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Finanční příspěvky mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky. 
Město uvedeného programu využívá a díky tomu mohla být opravena fasáda kostela sv. Michaela, restaurovány sochy na náměstí Míru a na Horní ulici, opravena fasáda, střecha a hodiny radnice a rekonstruována budova fary Římskokatolické farnosti (okna, střešní krytina, věž).

Informace týkající se městské památkové zóny poskytne Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad - Ing. Monika Holíčková, tel. 554 254 302, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Ing. Kateřina Jagošová, tel. 554 254 303, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště