Dnes je sobota 4.12.2021 22:30, svátek slaví: Barbora

Město Rýmařov má v úmyslu i nadále vítat nově narozené děti mezi občany města, avšak s ohledem na dodržování zákona o ochraně osobních údajů je nutné přistoupit ke změnám ve způsobu organizace Vítání občánků.

Několik dodavatelů elektřiny a plynu oznámilo v říjnu ukončení své činnosti. Povinnost dodávat plyn či elektřinu jejich zákazníkům má tzv. dodavatel poslední instance, který chrání spotřebitele v případě úpadku jakéhokoliv dodavatele energií. Dodavatelem poslední instance elektrické energie pro severní Moravu (tj. i pro území Rýmařovska) je ČEZ Prodej, a. s., dodávku plynu zajistí Innogy Energie, s. r. o.

Moravskoslezský kraj požádal města o distribuci informační kampaně pro zajištění vyšší informovanosti provozovatelů spalovacích kotlů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva.

Město Rýmařov připravilo rekonstrukci Husovy ulice – opravu komunikace, opravu a vybudování nového chodníku a revitalizaci zelených ploch; součástí rekonstrukce je i vybudování dešťové kanalizace, parkovacích stání, stání pro kontejnery a nový chodník od autobusového nádraží.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317