teplomer web

Zastupitelstvo města na zasedání ve čtvrtek 25. dubna 2024 schválilo doplnění strategických dokumentů města o projekt přestavby budovy na Sokolovské ulici č. 29, 31 a 33 v Rýmařově (bývalá Prima) na prostory městského úřadu. Zastupitelé také vyčlenili náklady na realizaci přestavby ve výši 75,1 mil. Kč, rozložené do let 2025 a 2026.

Zastupitelstvo města se opakovaně zabývá možností zastřešení zimního stadionu. V roce 2023 město oslovilo zkušeného architekta Ing. Jiřího Žáka z projekční kanceláře AS PROJECT s.r.o. s žádostí o zpracování studie zastřešení.

Současný komunitní plán sociálních služeb města na období 2024-2028 počítá s vybudováním pobytové sociální služby – domu se zvláštním režimem. Zastupitelstvo města na svém zasedání ve čtvrtek 25. dubna 2024 deklarovalo potřebnost této služby a schválilo finanční spoluúčast města na úhradě této sociální služby.

Od 6. května je plánováno zahájení stavebních prací na stavbě „Silnice II/445 a II/370, Rýmařov“ , jejímž investorem je Moravskoslezský kraj a realizovat ji bude firma STRABAG a.s. Město Rýmařov se bude snažit na tyto opravy navázat některé své drobnější akce, aby později případně nemuselo dojít k porušování nově vybudované vozovky. Akce je plánována v rozsahu od křižovatky Opavské ulice s Revoluční až po křižovatku ulic třída Hrdinů, Okružní a Dukelská.

Vítání občánků je určeno dětem ve věku od šesti týdnů do jednoho roku s trvalým pobytem na území města Rýmařova a všech jeho místních částí. S ohledem na dodržování zákona o ochraně osobních údajů, který omezuje nahlížení do osobních údajů v registru obyvatel, však již není možno rozesílat rodičům pozvánky. 

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště