teplomer web

Oprava místních komunikací v Rýmařově - ulice Strálecká, Nová, Luční, Polní a Slunečná

V současné době provádí na Strálecké ulici společnost VaK Bruntál, a.s. opravu vodovodního řadu bezvýkopovou technologií. Stavební jámy na ulici slouží pro zatažení nového potrubí.

Stavební práce na výměně vodovodního potrubí v této ulici budou příští týden dokončovány a dále bude oprava vodovodu probíhat v jednotlivých bočních ulicích.

Na tyto práce naváže kompletní oprava komunikace ze strany města. Práce zahrnují nové vedení splaškové kanalizace, opravu dešťové kanalizace, opravu přípojek a šachet splaškových kanalizací, nové veřejné osvětlení a nový povrch komunikace včetně podkladních vrstev. Tyto stavební práce by měly být zahájeny v pondělí 3. června 2024. V rámci přípravy stavby byla vedena jednání s dopravním policistou ohledně objízdných tras a přístupu integrovaného záchranného systému včetně zásobování apod. V dotčené lokalitě není možné zajistit náhradní trasu, a proto i dopravní policista doporučil, aby se objízdné trasy nestanovovaly (např. účelovou komunikací nad garážemi apod.). To znamená, že i v průběhu provádění stavebních prací bude občanům i ostatním umožněn průjezd. Je však nutné počítat s tím, že nastanou situace, kdy budou zrovna prováděny výkopové a stavební práce a nebude možné v daný okamžik stavbou projet. S ohledem na pohyb stavební techniky (bagry a nákladní auta větších rozměrů) bude nutné po nezbytně nutnou dobu vyčkat, popřípadě parkovat auta dočasně mimo tyto ulice. K parkování lze využít hřiště nad Prádelnou Šopík, nutné je však zachovat zde dostatečně velkou volnou plochu pro případné přistání vrtulníku záchranné služby.

Prosíme občany dotčené lokality o trpělivost a shovívavost, jelikož zde není možné postupovat stejně jako při opravách v jiných ulicích. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště