teplomer web

Chystáte se na technoparty? Pozor na porušení vyhlášky!

Město Rýmařov obdrželo oznámení o konání taneční zábavy Summerave 6 na soukromých pozemcích v místní části Stránské ve dnech 12.–14. 7. 2024.

Vzhledem k tomu, že v minulých letech docházelo při konání obdobných akcí k narušování veřejného pořádku, snažili se zástupci města ve spolupráci s Policií České republiky všemožnými prostředky situaci řešit. Jedním z prvních kroků bylo na základě doporučení Ministerstva vnitra České republiky přijetí obecně závazné vyhlášky č. 4/2021 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním (dále jen OZV), která stanovuje závazné podmínky pro zajištění veřejného pořádku. Následovaly apely na Vládu ČR i Ministerstvo vnitra. Nic z toho bohužel nevedlo k přijetí účinných nástrojů, které by zamezily narušování veřejného pořádku.
Chceme upozornit účastníky akce, aby podle čl. 8 odst. 2 obecně závazné vyhlášky č. 4/2021 upustili od aktivní účasti na akci v místní části Stránské, neboť se má konat na místě, kde je podle čl. 4 této OZV akce zakázáno pořádat. Dále upozorňujeme, že nedodrží-li organizátor povinnosti stanovené v čl. 7 OZV a účastník akce o tom byl prokazatelně informován od zástupce města nebo Policie ČR, je účastník povinen bezodkladně ukončit svou aktivní účast na akci. Porušení vyhlášky lze sankcionovat jako přestupek s možností uložení pokuty podle přestupkového zákona.
„Primárním zájmem města není ukládání sankcí, ale zamezení narušování veřejného pořádku, což se čtyřmi strážníky městské policie není v případě konání akce takového rozsahu možné, proto jsem požádal o součinnost Policii České republiky“ řekl k připravované technoparty starosta Luděk Šimko. „Chápu, že situace je pro obyvatele Stránského a okolních obcí nepříjemná, bohužel město Rýmařov kromě obecně závazné vyhlášky nedisponuje žádnými jinými účinnými nástroji, kterými by v mezích zákona udrželo pokojný stav na svém území,“ dodal.
Akce typu technoparty nepodléhají povolovacímu režimu, pokud se konají na pozemcích soukromých vlastníků, organizátor akce je však povinen podle OZV nejméně 30 dnů před konáním akce doručit Městskému úřadu Rýmařov oznámení o jejím konání. Dále má organizátor podle OZV povinnost přerušit akci v době nočního klidu, zajistit adekvátní pořadatelskou službu a určit osobu, která bude spolupracovat s orgány veřejné správy a která po celou dobu konání akce bude na akci přítomna.

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště