Dnes je sobota 4.4.2020 17:13, svátek slaví: Ivana

Sportovní klub ATLETIKA Rýmařov, z.s. stále přijímá děti do atletické „školky“ pro děti ve věku 5-7 let a „přípravky“ pro děti ve věku 8-11 let. 

V Edrovicích za ulicí Karla Schinzela se právě dokončuje výstavba inženýrských sítí pro 13 nových rodinných domů, dokončení a kolaudace se předpokládá v září 2019. Po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu a vyhotovení geometrického plánu, který přesně vymezí jednotlivé parcely a určí jejich výměru, bude spuštěn samotný proces prodeje. 

Město Rýmařov nechalo zpracovat virtuální prohlídku města – sférickou fotografii, která zabere celý prostor v maximálním zorném úhlu 360°x 180°. Pomocí interaktivního prohlížeče je možné se sférickou fotografií libovolně otáčet, přibližovat či oddalovat.

Město Rýmařov připravuje strategický plán rozvoje do roku 2030. Důležitým podkladem pro nastavení plánu, ale i pro rozhodování zastupitelstva a činnost městského úřadu v řadě dílčích oblastí jsou názory občanů. Formou dotazníkového šetření mají nyní všichni obyvatelé Rýmařova možnost vyjádřit své názory k současnosti i budoucnosti města.

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj nařídila dne 26. července 2019 mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji. Bližší informace na úřední desce města.

V dubnu tohoto roku vydal Euroregion Praděd ve spolupráci se svým polským partnerem, Euroregionem Pradziad, novou brožuru s názvem Slavnostní zvyky a tradice v Euroregionu Praděd. Tato česko-polská publikace je určena především dětem základních škol, které se jejím prostřednictvím mohou dovědět mnoho zajímavých informací o tom, jaké svátky slaví naši sousedé na druhé straně hranice.

Pokud přijdete o prázdninách vyřizovat své záležitosti na radnici na náměstí Míru, máte možnost si udělat radost hned dvěma výstavami – keramická díla, kresby a grafiky zde vystavují členové keramického kroužku Střediska volného času Rýmařov, kteří tentokrát tvořili na zadané téma.

V roce 2018 iniciovalo vedení města Rýmařova spolupráci s katedrou architektury Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Město Rýmařov v uplynulých letech opravilo veřejné prostory za pomoci fondů Evropské unie i z vlastního rozpočtu a hledalo možnosti řešení pro estetizaci městského (možná i příměstského) prostoru.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317