teplomer web

V týdnu od 25. dubna 2022 začne oprava místní komunikace Lipové ulice. Budou odstraněny stávající vrstvy chodníků a komunikací, včetně obrubníků, a nahrazeny novými vrstvami. Souběžně bude provedena částečná rekonstrukce dešťové kanalizace a vybudování nového veřejného osvětlení. Komunikace bude během stavebních prací uzavřena.

Stejně jako v minulosti, i letos budou moci rodiče se svými dětmi navštívit postupně všechna pracoviště školy, prohlédnout si interiér, vybavení, seznámit se s pedagogy a prostředím školy. Rodiče se s dětmi mohou také zapojit do připravených her a činností a informovat se o zaměření jednotlivých pracovišť.

Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit. Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů a jejichž těžbou je významně zatěžováno životní prostředí.

Osobám nebo organizacím, kteří ubytovávají ukrajinské uprchlíky, bude stát poskytovat příspěvek na náklady s tím spojené - podle typu ubytování to buď kompenzační příspěvek, nebo tzv. příspěvek na solidární domácnost. Potřebné informace naleznete zde.

Český telekomunikační úřad oznamuje, že v našem regionu bylo zahájeno uvádění základnových stanic nových mobilních sítí do provozu, což pro obyvatele bude znamenat zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nové základnové stanice však za určitých podmínek mohou způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště