teplomer web

Rekonstrukce Husovy ulice

Rekonstrukci Husovy ulice zahrnuje opravu komunikace, opravu a vybudování nového chodníku a revitalizaci zelených ploch; součástí rekonstrukce je i vybudování dešťové kanalizace, parkovacích stání, stání pro kontejnery a nový chodník od autobusového nádraží.

Rekonstrukce Husovy ulice

Rekonstrukce Husovy ulice je plánována od přelomu října a listopadu. V roce 2021 budou provedeny výkopy a uložení dešťové kanalizace, které si přes zimní období dostatečně „sedne“, a v jarních měsících bude stavba pokračovat. Předpokládá se, že práce budou trvat celkem 160 kalendářních dnů. Stavbu bude realizovat vítěz výběrového řízení na dodavatele – spol. JR STaKR s.r.o., za celkovou cenu 19 179 tis. Kč.

Říjen 2021

Aby mohl být záměr realizován v celé šíři tak, jak jej architekti ve spolupráci s památkáři navrhli, bylo zapotřebí  odstranit prodejní stánek typu Okal, který stál na jedné ze zpevněných (odpočinkových) ploch. K odstranění objektu vydal rýmařovský stavební úřad exekuční příkaz. Stavba byla v druhé polovině října odstraněna a odvezena  k uskladněnína určené místo, jelikož se kvůli exekučnímu příkazu nejednalo o klasickou demolici. Přípojky vody a kanalizace, které stánek využíval, zůstaly v zemi a byly odborně zaslepeny, nadzemní přípojka elektřiny bude odpojena.

                                  Husovka 1 

Duben 2022

Přibližně na polovině ulice byly odstraněny původní vrstvy vozovky, pokračují stavební práce na nové dešťové kanalizaci. Na konci dubna byl Národním památkovým ústavem zahájen archeologický průzkum. Prozatím nebyly nalezeny významné historické prvky, pouze byly odhaleny původní vrstvy z cca 14. století. Následně budou pokračovat práce na kanalizaci a přípravě základů pro opěrné zídky. Současně budou zahájeny výkopové práce pro položení vedení veřejného osvětlení. Tyto práce se podařilo zkoordinovat s pokládkou nového vedení optického kabelu společnosti CETIN a s pokládkou chráničky pro budoucí přeložení nadzemního vedení elektřiny do země.

Hus 01 Hus 02 Hus 03 Hus 04 Hus 05 Hus 06 Hus 07 

Květen 2022

Pracovníci Národního památkového ústavu z opavského pracoviště provádějí archeologické práce na Husově ulici. Nalezli například základy domu z přelomu 14. a 15. století, který zanikl požárem. Sled uloženin dokazuje také základy domu z 2. poloviny 13. století. Zajímavým nálezem je opracovaný razovský tufit, který archeologové vyjmuli k dalšímu zkoumání. Razovský tufit je hornina vulkanického původu, která vznikla sopečnou činností vyhaslé sopky Velký Roudný. Díky své tvrdosti a pevnosti byla tato hornina po staletí používána jako oblíbený stavební materiál.
V uličce vedle rýmařovského muzea, spojující Husovu ulici s náměstím Míru odkryli výzkumní pracovníci valounovou štětovou dlažbu z 2. poloviny 18. století. 
Archeologické práce probíhají souběžně s pracemi stavebními a nijak nenarušují plánovaný harmonogram oprav.

01 01 01 02 01 03 01 04 

Archeologické práce na Husově ulici odhalily další zajímavosti z historie našeho města. Archeologové odkryli torzo původní kamenné hradby. Její vznik datoval již dříve Mgr. Jiří Karel, a to do 2. poloviny 13. století. Archeologové jeho dataci svým výzkumem potvrdí, případně upřesní. Zajímavý je nález sloupové jamky, která tvořila základ původní dřevěné palisády.
Výskyt kamenné hradby svědčí o velkém významu města Rýmařova ve středověku. Hradební právo uděloval panovník a hradba neměla pouze funkci fortifikační, ale i reprezentativní.
Aby si výzkumní pracovníci mohli představit situaci v širším měřítku, použijí k tomu vědní obor zvaný fotogrammetrie. Ten se zabývá rekonstrukcí tvarů, měřením rozměrů a určováním polohy předmětů, které jsou zobrazeny na fotografických snímcích. Vznikne z toho velmi přesný plán, který na rozdíl od fotoaparátu nezkresluje, a je zároveň přesnější než kresba. Archeologové tuto metodu využívají nejčastěji právě u zděných konstrukcí, přičemž výsledky fotogrammetrie ukládají do situačního plánu.  

02 01 02 02 02 03 02 04 02 05 02 06 02 07 02 08 

 

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště