teplomer web

Programy podpory tělovýchovy a sportu

Hlavním cílem města při vyhlašování Programů podpory tělovýchovy a sportu je podporovat pravidelnou sportovní a tělovýchovnou organizovanou činnost dětí a mládeže, umožnit rozšíření počtu mládežnické členské základny a umožnit účast dětí a mládeže na sportovních soutěžích, a dále podporovat a zkvalitnit nabídku sportovních a tělovýchovných akcí a soutěží na území města. Programy podpory tělovýchovy a sportu vyhlašuje Zastupitelstvo města Rýmařova vždy v září každého roku, žádosti se pak podávají v období listopad-prosinec.

Program I. Podpora soustavné a pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže

Smyslem příspěvku je motivovat sportovní organizace se sídlem v Rýmařově (včetně místních částí) k vytváření podmínek pro pravidelnou sportovní činnost nezaopatřených dětí a mládeže do 18 let včetně a nezaopatřených dětí nad 18 let. Příspěvek může být použit pouze na aktivity související se sportovní činností dětí a mládeže do 18 let včetně a nezaopatřených dětí nad 18 let. Příspěvek je možno poskytnout například na nájemné sportovišť a zařízení sportovišť, nákup materiálního vybavení, odměny rozhodčím a trenérům, cestovné a doprava na soutěže, jednorázové sportovní akce a soustředění, startovné, ubytování spojené s účastí na sportovní akci nebo soustředění, zvyšování a prohlubování trenérské a cvičitelské kvalifikace, povinné platby centrálním svazům, náklady na reprezentaci a pohoštění nebo pojištění majetku a odpovědnosti.

Program II. Podpora činnosti sportovních oddílů

Příspěvek je určen na pravidelnou celoroční činnost sportovních oddílů se sídlem v Rýmařově (včetně místních částí). Dotace se poskytne na nájemné sportovišť a zařízení sportovišť, nákup materiálního vybavení, odměny rozhodčím a trenérům, cestovné a doprava na soutěže, jednorázové sportovní akce a soustředění, startovné, ubytování spojené s účastí na sportovní akci nebo soustředění, zvyšování a prohlubování trenérské a cvičitelské kvalifikace, povinné platby centrálním svazům, zdravotnické potřeby nebo zdravotnické vybavení, náklady na reprezentaci a pohoštění nebo pojištění majetku a odpovědnosti.

Program III. Správa majetku města

Cílem programu je poskytnout příspěvek sportovním organizacím se sídlem v Rýmařově (včetně místních částí), které pečují o majetek ve vlastnictví města Rýmařova na základě smlouvy o pronájmu nebo o výpůjčce. Uznatelnými jsou v tomto případě náklady na energie, vodné + stočné, teplo, plyn, náklady na zajištění provozu a běžné údržby nemovitostí nebo souvisejícího majetku (stroje, přístroje apod.), mzdové náklady související se zajištěním provozu a běžné údržby nemovitostí nebo souvisejícího majetku.

Program IV. Pořádání významných sportovních akcí

Příspěvek je určen na podporu významných jednorázových či opakovaných sportovních akcí konaných na území města Rýmařova (včetně místních částí). Dotaci lze použít na nájemné sportovišť a zařízení sportovišť, pokud žadatel není vlastníkem těchto sportovišť a jejich zařízení, nákup nebo nájem vybavení, energie, vodné + stočné, teplo, plyn, odměny rozhodčím, ceny, zdravotnické potřeby nebo zdravotnické vybavení a náklady na reprezentaci a pohoštění.

Podrobné informace k podání žádosti o dotaci na rok 2024

 

 

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště