Dnes je čtvrtek 29.10.2020 8:29, svátek slaví: Silvie

Programy podpory tělovýchovy a sportu

Hlavním cílem města při vyhlašování Programů podpory tělovýchovy a sportu je podporovat pravidelnou sportovní a tělovýchovnou organizovanou činnost dětí a mládeže, umožnit rozšíření počtu mládežnické členské základny a umožnit účast dětí a mládeže na sportovních soutěžích, a dále podporovat a zkvalitnit nabídku sportovních a tělovýchovných akcí a soutěží na území města. Programy podpory tělovýchovy a sportu vyhlašuje Zastupitelstvo města Rýmařova vždy v září každého roku, žádosti se pak podávají v období listopad-prosinec.

I. Podpora soustavné a pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže

Smyslem příspěvku je motivovat sportovní organizace se sídlem v Rýmařově k vytváření podmínek pro pravidelnou sportovní činnost nezaopatřených dětí a mládeže do 18 let včetně a nezaopatřených dětí nad 18 let. Příspěvek může být použit na pouze na aktivity související se sportovní činností dětí a mládeže do 18 let včetně a nezaopatřených dětí nad 18 let.

II. Podpora činnosti sportovních oddílů

Příspěvek je určen na pravidelnou celoroční činnost sportovních oddílů se sídlem v Rýmařově.
Příspěvek může být použit na úhradu nájemného prostor, energie, vodné, stočné, nákup materiálního vybavení organizace, zajištění provozu a údržby nemovitostí nebo jiného majetku, který žadatel vlastní, má v pronájmu nebo ve výpůjčce včetně mzdových nákladů, odměny rozhodčím a trenérům, dopravné na soutěže, startovné a podobně.

III. Pořádání významných sportovních akcí

Příspěvek je určen na podporu významných jednorázových či opakovaných sportovních akcí konaných na území města Rýmařova.
Příspěvek může být použit na úhradu nájemného prostor, energie, vodné, stočné, nákup nebo nájem vybavení (pokud toto vybavení je pro pořádání akce nezbytné, nebo s ní přímo souvisí), odměny rozhodčím, ceny a podobně.
 

IV. Ocenění úspěchu na sportovní akci

Příspěvek získá jednotlivec nebo družstvo na základě výsledků minulého kalendářního roku a plánu roku následujícího – jde o umístění na mistrovství České republiky, mistrovství Evropy a mistrovství světa (maximálně za 2 umístění jednoho závodníka / družstva v předchozí sezóně). 
Příspěvek má charakter daru a jeho použití se nevykazuje.

Podrobné informace k podání žádosti o dotaci včetně formuláře žádosti na rok 2020

 

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317