teplomer web

Programy podpory tělovýchovy a sportu v Rýmařově na rok 2024

Zastupitelstvo města na svém zasedání ve čtvrtek 21. září  vyhlásilo Programy podpory tělovýchovy a sportu na rok 2024 a stanovilo celkový objem finančních prostředků určený na tyto programy ve výši 5 500 tis. Kč.

Žádosti o poskytnutí příspěvku nebo ocenění reprezentanta je možno podávat od 1. listopadu 2023 do 5. ledna 2024 poštou na adrese Městský úřad Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov, elektronicky prostřednictvím Portálu občana nebo osobně na podatelně MěÚ nebo na odboru školství a kultury. O poskytnutí příspěvku pak rozhodne na své nejbližší schůzi rada města, případně na nejbližším zasedání zastupitelstvo města dle výše schvalované dotace, na základě doporučení komise pro výchovu, vzdělávání a sport.

Hlavním cílem města je podporovat pravidelnou sportovní a tělovýchovnou organizovanou činnost dětí a mládeže, umožnit rozšíření počtu mládežnické členské základny a umožnit účast dětí a mládeže na sportovních soutěžích, a dále podporovat a zkvalitnit nabídku sportovních a tělovýchovných akcí a soutěží na území města. Finanční příspěvek v rámci Programu podpory zájmových aktivit v Rýmařově je neinvestiční.

I. Podpora soustavné a pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže

Smyslem příspěvku je motivovat sportovní organizace se sídlem v Rýmařově (včetně místních částí) k vytváření podmínek pro pravidelnou sportovní činnost nezaopatřených dětí a mládeže do 18 let včetně a nezaopatřených dětí nad 18 let. Nově lze ve výjimečných případech poskytnout příspěvek rovněž jednotlivci reprezentujícímu město Rýmařov ve sportu, který nemá ve městě zázemí (oddíl, klub apod.). Mezi uznatelné náklady programu patří provozní výdaje klubu související se sportovní činností dětí a mládeže (například nájemné sportovišť a zařízení sportovišť, nákup materiálního vybavení, odměny rozhodčím a trenérům, cestovné a doprava na soutěže, startovné, povinné platby centrálním svazům a podobně. Tento příspěvek se poskytuje až do výše 100 % nákladů projektu.

II. Podpora činnosti sportovních oddílů

Příspěvek je určen na pravidelnou celoroční činnost sportovních oddílů se sídlem v Rýmařově (včetně místních částí). Nově lze ve výjimečných případech poskytnout příspěvek rovněž jednotlivci reprezentujícímu město Rýmařov ve sportu, který nemá ve městě zázemí (oddíl, klub apod.). Uznatelné náklady jsou obdobné jako u předchozího programu, příspěvek může být poskytnut až do výše 80 % těchto nákladů

III. Správa majetku města

Cílem programu je poskytnout příspěvek sportovním organizacím se sídlem v Rýmařově (včetně místních částí), které pečují o majetek ve vlastnictví města Rýmařova na základě smlouvy o pronájmu nebo o výpůjčce. Uznatelnými náklady jsou zde energie, vodné + stočné, teplo, plyn, náklady na zajištění provozu a běžné údržby nemovitostí nebo souvisejícího majetku (stroje, přístroje apod.) a mzdové náklady související se zajištěním provozu a běžné údržby nemovitostí nebo souvisejícího majetku. Příspěvek může být poskytnut až do výše 90 % nákladů projektu.

IV. Pořádání významných sportovních akcí

Příspěvek je určen na podporu významných jednorázových či opakovaných sportovních akcí konaných na území města Rýmařova (včetně místních částí). Příspěvek může činit až 80 % uznatelných nákladů akce.

V. Ocenění úspěchu na sportovní akci

Ocenění získá jednotlivec nebo družstvo na základě výsledků minulého kalendářního roku a plánu roku následujícího. Jednotlivce nebo družstvo nominuje klub, jehož jsou členy, nebo kterýkoli občan města. Jeden klub může nominovat v jednom sportu nejvýše dva své členy nebo jedno družstvo. Ocenění představuje drobné věcné dary, které budou předány v rámci slavnostního večera za účasti vedení města.

pdfProgramy podpory tělovýchovy a sportu na rok 2024

docxMetodický pokyn pro posouzení žádostí

Bližší informace o všech programech, formulář pro podání žádosti a vzory smluv naleznete na úřední desce města a na Portálu občana, případně se můžete obracet na odbor školství a kultury Městského úřadu Rýmařov – vedoucí Leona Pleská, tel.: 554 254 160, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště