teplomer web

Programy podpory zájmových aktivit

Veřejně prospěšné Programy podpory zájmových aktivit slouží k podpoře veřejně prospěšných činností subjektů, které ve svých stanovách mají jako jednu z hlavních činností provozování kulturních a zájmových aktivit občanů a organizaci kulturních a společenských akcí.

Organizace, které žádají o příspěvek rovněž v rámci Programů podpory tělovýchovy a sportu, nemají na podporu v rámci těchto programů nárok. Finanční příspěvek v rámci Programu podpory zájmových aktivit v Rýmařově je neinvestiční. Programy podpory zájmových aktivit vyhlašuje Zastupitelstvo města vždy v září každého roku, žádosti se pak podávají v období listopad-prosinec.

Vyhlašované programy jsou následující:

Program I – Celoroční činnost
Cílem programu je podpora pravidelných celoročních kulturních, společenských a zájmových aktivit, zejména mládeže (do 18 let) a seniorů (od 65 let). Příspěvek může být využit na úhradu nájemného prostor, energie, vodného, stočného, nebo na nákup materiálního vybavení organizace, pokud je toto vybavení pro oblast činnosti žadatele nezbytné a přímo s ní souvisí. Dále je možno příspěvek použít na zajištění provozu a údržby nemovitostí nebo jiného majetku, který žadatel vlastní, má v pronájmu nebo ve výpůjčce – tento majetkový vztah je nutno v žádosti doložit (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva apod.).
Příspěvek je poskytován výhradně organizacím se sídlem v Rýmařově.

Program II – Kulturní nebo zájmová akce
Cílem programu je podpora jednorázových nebo celoročních soutěží, závodů a turnajů, kulturních, společenských nebo zájmových akcí (koncerty, výstavy, divadelní představení, festival, zájmová soutěž a podobně). Příspěvek může být použit na úhradu nájemného prostor, energie, vodného, stočného, na nájemné za místo realizace, náklady na výkon rozhodčího včetně cestovného, náklady spojené s propagací, materiál k zajištění konkrétní akce, ceny do soutěží a obdobné náklady. 
Příspěvek může být poskytnut i fyzické osobě. Příspěvek je přednostně poskytován na akce pořádané na území města Rýmařova (včetně místních částí) a organizacím se sídlem v Rýmařově.

Program III – Talent, reprezentace
Cílem programu je podpora přípravy reprezentantů města, zvláště soutěžících žákovské, dorostenecké a juniorské kategorie, a jejich účasti na významné mezinárodní soutěži nebo soutěži regionálního či celostátního významu, případně podpora účasti na významné mezinárodní akci, zejména v rámci kontaktů s partnerskými a spřátelenými městy, nebo kulturní nebo společenské akci celostátního významu.
Z příspěvku lze hradit vybavení, startovné, cestovné, náklady na dopravu a ubytování při soustředěních, soutěžích a závodech. 
Příspěvek je poskytován konkrétním osobám s trvalým pobytem v Rýmařově.

 

Podrobné informace k podání žádosti o dotaci na rok 2024

 

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště