teplomer web

Programy podpory zájmových aktivit na rok 2024

Zastupitelstvo města na svém zasedání ve čtvrtek 21. září  vyhlásilo Programy podpory zájmových aktivit na rok 2024 a stanovilo celkový objem finančních prostředků určený na tyto programy ve výši 800 tis. Kč.

Žádosti o poskytnutí příspěvku nebo ocenění reprezentanta je možno podávat od 1. listopadu 2023 do 5. ledna 2024 poštou na adrese Městský úřad Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov, elektronicky prostřednictvím Portálu občana nebo osobně na podatelně MěÚ nebo na odboru školství a kultury. O poskytnutí příspěvku pak rozhodne na své nejbližší schůzi rada města, případně na nejbližším zasedání zastupitelstvo města dle výše schvalované dotace, na základě doporučení komise pro kulturu, cestovní ruch a mezinárodní vztahy.

Veřejně prospěšné programy slouží k podpoře veřejně prospěšných činností subjektů, které ve svých stanovách mají jako jednu z hlavních činností provozování kulturních a zájmových aktivit občanů a organizaci kulturních a společenských akcí. Finanční příspěvek v rámci Programu podpory zájmových aktivit v Rýmařově je neinvestiční.

I. Celoroční činnost

Cílem programu je podpora pravidelných celoročních kulturních, společenských a zájmových aktivit, zejména mládeže do 18 let a seniorů nad 65 let. Nově mohou žádat o podporu i nezaopatřené děti nad 18 let. Příspěvek může být využit na úhradu nájemného prostor, energie, vodného, stočného, nebo na nákup materiálního vybavení organizace, pokud je toto vybavení pro oblast činnosti žadatele nezbytné a přímo s ní souvisí. Z příspěvku však nelze hradit občerstvení při schůzích nebo jiné pohoštění, mzdové náklady (s výjimkou odměn vedoucím oddílů), dary třetím osobám, hovorné za telefony, odměny organizátorům, zájezdy a prázdninové a rekreační pobyty. Příspěvek může být poskytnut až do výše 90 % nákladů, výhradně však organizacím se sídlem v Rýmařově (včetně místních částí).

II. Kulturní nebo zájmová akce

Cílem programu je podpora jednorázových nebo celoročních soutěží, závodů a turnajů, kulturních, společenských nebo zájmových akcí (koncerty, výstavy, divadelní představení, festival, zájmová soutěž a podobně). Příspěvek může být použit na úhradu nájemného prostor, energie, vodného, stočného, na nájemné za místo realizace, náklady na výkon rozhodčího včetně cestovného, náklady spojené s propagací, materiál k zajištění konkrétní akce, ceny do soutěží a obdobné náklady. Nelze proplácet občerstvení nebo pohoštění, mzdové náklady nebo dary třetím osobám (s výjimkou cen do soutěží), hovorné za telefony a odměny pořadatelům. Příspěvek může být poskytnut i fyzické osobě, může činit nejvýše 80 % nákladů projektu a přednostně je poskytován na akce pořádané na území města Rýmařova (včetně místních částí) a organizacím se sídlem v Rýmařově.

III. Talent, reprezentace

Cílem programu je podpora přípravy reprezentantů města, zvláště soutěžících žákovské, dorostenecké a juniorské kategorie, a jejich účasti na významné mezinárodní soutěži nebo soutěži regionálního či celostátního významu, případně podpora účasti na významné mezinárodní akci, zejména v rámci kontaktů s partnerskými a spřátelenými městy, nebo kulturní nebo společenské akci celostátního významu. Z příspěvku lze hradit například vybavení, startovné, cestovné, náklady na dopravu a ubytování při soustředěních, soutěžích a závodech. Příspěvek může být poskytnut až do výše 80 % nákladů projektu, a to konkrétním osobám s trvalým pobytem v Rýmařově (včetně místních částí) a organizacím se sídlem v Rýmařově.

IV. Ocenění úspěchu na soutěži

Ocenění může získat jednotlivec nebo družstvo na základě výsledků minulého kalendářního roku a plánu roku následujícího. Jednotlivce nebo družstvo nominuje klub, jehož jsou členy, nebo kterýkoli občan města. Jeden klub může nominovat v jednom sportu nejvýše dva své členy nebo jedno družstvo. Ocenění představuje drobné věcné dary, které budou předány v rámci slavnostního večera za účasti vedení města.

pdfProgramy podpory zájmových aktivit na rok 2024

Bližší informace o všech programech, formulář pro podání žádosti a vzory smluv naleznete na úřední desce města a na Portálu občana, případně se můžete obracet na odbor školství a kultury Městského úřadu Rýmařov – vedoucí Leona Pleská, tel.: 554 254 160, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Kontakt

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště