Dnes je středa 27.10.2021 18:37, svátek slaví: Šarlota a Zoe

Opravy Husovy ulice budou zahájeny odstraněním stánku

Město Rýmařov připravilo rekonstrukci Husovy ulice – opravu komunikace, opravu a vybudování nového chodníku a revitalizaci zelených ploch; součástí rekonstrukce je i vybudování dešťové kanalizace, parkovacích stání, stání pro kontejnery a nový chodník od autobusového nádraží.

Aby mohl být záměr realizován v celé šíři tak, jak jej architekti ve spolupráci s památkáři navrhli, je třeba odstranit prodejní stánek typu Okal, který stojí na jedné ze zpevněných (odpočinkových) ploch. K odstranění objektu vydal rýmařovský stavební úřad exekuční příkaz, který je v současné době pravomocný a vykonatelný. Stavba bude v druhé polovině října odstraněna a odvezena  k uskladněnína určené místo, jelikož se kvůli exekučnímu příkazu nejedná o klasickou demolici. Přípojky vody a kanalizace, které stánek využíval, zůstanou v zemi a budou odborně zaslepeny, nadzemní přípojka elektřiny bude odpojena.

Samotná rekonstrukce Husovy ulice bude zahájena na přelomu října a listopadu. Letos budou provedeny výkopy a uložení dešťové kanalizace, které si přes zimní období dostatečně „sedne“, a v jarních měsících bude stavba pokračovat. Předpokládá se, že práce budou trvat celkem 160 kalendářních dnů. Stavbu bude realizovat vítěz výběrového řízení na dodavatele – spol. JR STaKR s.r.o., za celkovou cenu 19 179 tis. Kč.

                                  

Rekonstrukce Husovy ulice

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317