Dnes je pátek 17.9.2021 7:10, svátek slaví: Naděžda

11. února 2021

 • Předběžná zpráva o hospodaření města za rok 2020

29. dubna 2021

 • Závěrečný účet města za rok 2019 (včetně hospodaření příspěvkových organizací)
 • Zpráva o hospodařeníspolečností Městské služby Rýmařov,s.r.o., Teplo Rýmařov,s.r.o., Spojené lesy s.r.o. a Byterm, p.o. za rok 2020
 • Projednání situace ve VaK Bruntál, a.s.

24. června 2021

 • Zpráva o činnosti příspěvkových organizací ve městě
 • Aktuální zpráva o hospodaření města, rozpočtová opatření
 • Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru za 1. pololetí 2021

23. září 2021

 • Zpráva o hospodaření města k 31.8.2021, rozpočtová opatření
 • I. návrh rozpočtu 2022

4. listopadu 2021

 • II. návrh rozpočtu města pro rok 2022
 • Různé

9. prosince 2021

 • Rozpočet města na rok 2022 + aktuální zpráva o hospodaření města, rozpočtová opatření
 • Stav plnění věcného rámce akcí (programové prohlášení) 2018-2022
 • Plán schůzí rady města a zasedání zastupitelstva na rok 2022
 • Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru za 2. pololetí 2021
 • Plán práce kontrolního a finančního výboru na rok 2022

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317