teplomer web

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 56
konané v mimořádném termínu, dne 14.11.2016

2875/56/16
Rada města schválila program 56. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 14.11.2016.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2876/56/16
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 56. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 14.11.2016: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2877/56/16
Rada města rozhodla, v souladu s interní směrnicí č. 03/2015, o zadávání veřejných zakázek, o přidělení veřejné zakázky na služby s názvem „ Komplexní pojištění města Rýmařov“, společnosti DIRECT pojišťovna, a.s., IČO 25073958 za nabídkovou cenu 414.780 Kč. Na dalších místech se umístila nabídka společnosti ČSOB Pojišťovna, a.s., IČO 45534306 v ceně 432.454 Kč a Generali Pojišťovna, a.s., IČO 61859869 v ceně 442.454 Kč.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2878/56/16
Rada města schválila Dodatek č. 11 nájemní smlouvy ze dne 30.10.1998, uzavřené mezi Městem Rýmařov a společností Teplo Rýmařov, s.r.o., na pronájem nemovitostí města Rýmařov, řešící aktualizaci předmětu nájmu (především rozšíření předmětu nájmu o nově postavenou budovu administrativy, malé domovní kotelny a zúžení předmětu nájmu o původní budovu administrativy), dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2879/56/16
Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. 8120054288 (Stavba „PDS – Janovice Opavská, pa.č. 550, Město, přeložka NN“), zahrnující rozsah přeložky, z důvodu připravovaného záměru nazvaného Projektová dokumentace - propojení a rozšíření cyklostezek, Rýmařov“ - „dílčí část č. 4 cyklostezka, Janovice“.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2880/56/16
Rada města schválila poskytnutí půjčky Euroregionu Praděd, IČ 69594074, Nové Doby 111, Vrbno pod Pradědem, ve výši 10.000 Kč na účast na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2017.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2881/56/16
Rada města schválila spolku „Občanské sdružení“ Svět Marie Kodovské, IČ 22668080, změnu účelu užití poskytnutého příspěvku dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2882/56/16
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Bartákova č. 618/23, Rýmařov s ****** na dobu určitou čtvrt roku.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: --- 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště