teplomer web

USNESENÍ
z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 1
konaného , dne 01.11.2018

1/1/18 a)
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí na období 2018 - 2022 o výsledku voleb do zastupitelstva města,

Hlasování pro:  21    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Mgr. PhD. Jiří Taufer, Ing. Štěpán Chárník, JUDr. Jan Cuták, Bc. Lenka Žmolíková, Ladislav Žilka, Ing. Josef Žižka, Alena Tomešková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Ziegler, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Tomáš Köhler, Bc. Růžena Zapletalová, Ing. Lenka Vavřičková, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Václav Orlík, Vítězslav Šopík, Jiří Štanglica, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Mgr. Jaroslava Jurčová
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1/1/18 b)
Zastupitelstvo města konstatovalo, že všichni zvolení členové zastupitelstva města složili slib podle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Hlasování pro:  21    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Mgr. PhD. Jiří Taufer, Ing. Štěpán Chárník, JUDr. Jan Cuták, Bc. Lenka Žmolíková, Ladislav Žilka, Ing. Josef Žižka, Alena Tomešková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Ziegler, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Tomáš Köhler, Bc. Růžena Zapletalová, Ing. Lenka Vavřičková, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Václav Orlík, Vítězslav Šopík, Jiří Štanglica, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Mgr. Jaroslava Jurčová
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2/1/18
Zastupitelstvo města schválilo program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Rýmařov, konaného v termínu 01.11.2018.

Hlasování pro:  21    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Mgr. PhD. Jiří Taufer, Ing. Štěpán Chárník, JUDr. Jan Cuták, Bc. Lenka Žmolíková, Ladislav Žilka, Ing. Josef Žižka, Alena Tomešková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Ziegler, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Tomáš Köhler, Bc. Růžena Zapletalová, Ing. Lenka Vavřičková, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Václav Orlík, Vítězslav Šopík, Jiří Štanglica, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Mgr. Jaroslava Jurčová
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3/1/18
Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Rýmařov, konaného v termínu 01.11.2018 ve složení: MUDr. Bohumil Servus a Bc. Růžena Zapletalová.

Hlasování pro:  21    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Mgr. PhD. Jiří Taufer, Ing. Štěpán Chárník, JUDr. Jan Cuták, Bc. Lenka Žmolíková, Ladislav Žilka, Ing. Josef Žižka, Alena Tomešková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Ziegler, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Tomáš Köhler, Bc. Růžena Zapletalová, Ing. Lenka Vavřičková, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Václav Orlík, Vítězslav Šopík, Jiří Štanglica, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Mgr. Jaroslava Jurčová
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---4/1/18
Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Rýmařov, konaného v termínu 01.11.2018 ve složení: starosta a místostarosta.

Hlasování pro:  21    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Mgr. PhD. Jiří Taufer, Ing. Štěpán Chárník, JUDr. Jan Cuták, Bc. Lenka Žmolíková, Ladislav Žilka, Ing. Josef Žižka, Alena Tomešková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Ziegler, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Tomáš Köhler, Bc. Růžena Zapletalová, Ing. Lenka Vavřičková, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Václav Orlík, Vítězslav Šopík, Jiří Štanglica, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Mgr. Jaroslava Jurčová
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---5/1/18
Zastupitelstvo města schválilo Jednací řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Rýmařov dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  21    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Mgr. PhD. Jiří Taufer, Ing. Štěpán Chárník, JUDr. Jan Cuták, Bc. Lenka Žmolíková, Ladislav Žilka, Ing. Josef Žižka, Alena Tomešková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Ziegler, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Tomáš Köhler, Bc. Růžena Zapletalová, Ing. Lenka Vavřičková, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Václav Orlík, Vítězslav Šopík, Jiří Štanglica, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Mgr. Jaroslava Jurčová
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---6/1/18
Zastupitelstvo města schválilo volební komisi ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Rýmařov, konaného v termínu 01.11.2018 ve složení: předseda - MUDr. Bohumil Servus členové - JUDr. Jan Cuták a Vítězslav Šopík.

Hlasování pro:  21    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Mgr. PhD. Jiří Taufer, Ing. Štěpán Chárník, JUDr. Jan Cuták, Bc. Lenka Žmolíková, Ladislav Žilka, Ing. Josef Žižka, Alena Tomešková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Ziegler, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Tomáš Köhler, Bc. Růžena Zapletalová, Ing. Lenka Vavřičková, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Václav Orlík, Vítězslav Šopík, Jiří Štanglica, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Mgr. Jaroslava Jurčová
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---7/1/18
Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Rýmařov, konaného v termínu 01.11.2018 ve složení: předseda - Ing. Jaroslav Kala členové - Ing. Tomáš Köhler a Ing. Petr Ziegler.

Hlasování pro:  21    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Mgr. PhD. Jiří Taufer, Ing. Štěpán Chárník, JUDr. Jan Cuták, Bc. Lenka Žmolíková, Ladislav Žilka, Ing. Josef Žižka, Alena Tomešková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Ziegler, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Tomáš Köhler, Bc. Růžena Zapletalová, Ing. Lenka Vavřičková, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Václav Orlík, Vítězslav Šopík, Jiří Štanglica, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Mgr. Jaroslava Jurčová
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---8/1/18 a)
Zastupitelstvo města schválilo, podle § 84 odst. 2 písm. m) a § 99 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, že dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva města budou dva, starosta a místostarosta.

Hlasování pro:  21    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Mgr. PhD. Jiří Taufer, Ing. Štěpán Chárník, JUDr. Jan Cuták, Bc. Lenka Žmolíková, Ladislav Žilka, Ing. Josef Žižka, Alena Tomešková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Ziegler, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Tomáš Köhler, Bc. Růžena Zapletalová, Ing. Lenka Vavřičková, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Václav Orlík, Vítězslav Šopík, Jiří Štanglica, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Mgr. Jaroslava Jurčová
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---8/1/18 b)
Zastupitelstvo města schválilo, podle § 84 odst. 2 písm. m) a § 99 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, že bude jeden místostarosta.

Hlasování pro:  21    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Mgr. PhD. Jiří Taufer, Ing. Štěpán Chárník, JUDr. Jan Cuták, Bc. Lenka Žmolíková, Ladislav Žilka, Ing. Josef Žižka, Alena Tomešková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Ziegler, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Tomáš Köhler, Bc. Růžena Zapletalová, Ing. Lenka Vavřičková, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Václav Orlík, Vítězslav Šopík, Jiří Štanglica, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Mgr. Jaroslava Jurčová
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---8/1/18 c)
Zastupitelstvo města schválilo, podle § 84 odst. 2 písm. m) a § 99 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, že rada města bude mít sedm členů.

Hlasování pro:  21    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Mgr. PhD. Jiří Taufer, Ing. Štěpán Chárník, JUDr. Jan Cuták, Bc. Lenka Žmolíková, Ladislav Žilka, Ing. Josef Žižka, Alena Tomešková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Ziegler, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Tomáš Köhler, Bc. Růžena Zapletalová, Ing. Lenka Vavřičková, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Václav Orlík, Vítězslav Šopík, Jiří Štanglica, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Mgr. Jaroslava Jurčová
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---9/1/18
Zastupitelstvo města Rýmařov schválilo způsob volby starosty, místostarosty a rady města - tajně.

Hlasování pro:  20    Hlasování proti:  1    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   

 

10/1/18 a)
Zastupitelstvo města zvolilo, podle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, starostu Ing. Luďka Šimko.

Hlasování pro:  14    Hlasování proti:  6    Zdrželo se:  1    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   

 

10/1/18 b)
Zastupitelstvo města zvolilo, podle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, místostarostku Ing. Lenku Vavřičkovou.

Hlasování pro:  14    Hlasování proti:  6    Zdrželo se:  1    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   

 

10/1/18 c)
Zastupitelstvo města zvolilo, podle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zbývající členy rady města: - Ing. Tomáše Köhlera [počet získaných hlasů: 13] - MUDr. Bohumila Servuse [počet získaných hlasů: 12] - Mgr. Marcelu Staňkovou [počet získaných hlasů: 12] - Mgr. Bronislava Koňaříka [počet získaných hlasů: 12] - Ladislava Žilku [počet získaných hlasů: 12].

11/1/18
Zastupitelstvo města schválilo termín druhého zasedání zastupitelstva města na 22. listopadu 2018 v 17.00 hodin v sále Střediska volného času na Okružní ulici v Rýmařově s programem: 1. Schválení jednacího řádu ZM 2. Návrh na zřízení výboru finančního a kontrolního včetně volby jejich předsedů a členů 3. Pracovní návrh rozpočtu města na rok 2019 4. Schválení poskytnutí odměn neuvolněným členům ZM 5. Různé

Hlasování pro:  21    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Mgr. PhD. Jiří Taufer, Ing. Štěpán Chárník, JUDr. Jan Cuták, Bc. Lenka Žmolíková, Ladislav Žilka, Ing. Josef Žižka, Alena Tomešková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Petr Ziegler, Ing. Jaroslav Kala, Ing. Tomáš Köhler, Bc. Růžena Zapletalová, Ing. Lenka Vavřičková, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Václav Orlík, Vítězslav Šopík, Jiří Štanglica, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus, Mgr. Jaroslava Jurčová
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: --- 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště