Dnes je sobota 4.12.2021 3:59, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 76
konané v mimořádném termínu, dne 11.10.2021

3871/76/21
Rada města schválila program 76. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 11.10.2021.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Marcela Staňková, DiS3872/76/21
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 76. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 11.10.2021: Ing. Luděk Šimko a Ing. Lenka Vavřičková.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Marcela Staňková, DiS3873/76/21
Rada města schválila pořadí nabídek na veřejnou zakázku s názvem „Opravy místních komunikací v Rýmařově, ulice Husova“, a rozhodla o přidělení vítěznému uchazeči společnosti JR STaKR s.r.o., IČO: 28596854, se sídlem U Stadionu 1999/9a, 792 01 Bruntál, za nabídkovou cenou 15.849.999,36 Kč bez DPH, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Marcela Staňková, DiS3874/76/21
Rada města schválila uzavření smlouvy na veřejnou zakázku nazvanou „Opravy místních komunikací v Rýmařově, ulice Husova“, s vybraným dodavatelem společností JR STaKR s.r.o., IČO: 28596854, se sídlem U Stadionu 1999/9a, 792 01 Bruntál.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Marcela Staňková, DiS3875/76/21
Rada města schválila dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou BERKASTAV s.r.o., IČO: 02657392 se sídlem 792 01 Bruntál, Nádražní 955/11, na stavbu nazvanou: „Propojení a rozšíření cyklostezek, Rýmařov – dílčí část 4: cyklostezka, Janovice, zahrnující vícepráce a méněpráce, který je přílohou předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Marcela Staňková, DiS3876/76/21
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 122 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o vyloučení společnosti MARHOLD a.s., IČO: 15050050 se sídlem 530 06 Pardubice-Svítkov, Motoristů 24, z výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „B.j. 19 PB - PČB Rýmařov“, z důvodu nedoložení dokladů před podpisem smlouvy o dílo, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Marcela Staňková, DiS3877/76/21
Rada města schválila pořadí nabídek na veřejnou zakázku s názvem „B.j. 19 PB - PČB Rýmařov“, a rozhodla o přidělení veřejné zakázky s názvem „B.j. 19 PB - PČB Rýmařov“, společnosti RÝMSTAV CZ spol. s.r.o., IČO: 25391810 se sídlem 795 01 Rýmařov, Nerudova 1290/20, za nabídkovou cenou 37.101.800,42 Kč bez DPH, a lhůtou 325 dnů pro řádné provedení díla, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Marcela Staňková, DiS3878/76/21
Rada města schválila uzavření smlouvy na veřejnou zakázku nazvanou „B.j. 19 PB - PČB Rýmařov“, s vybraným dodavatelem společností RÝMSTAV CZ spol. s.r.o., IČO: 25391810 se sídlem 795 01 Rýmařov, Nerudova 1290/20.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Marcela Staňková, DiS3879/76/21
Rada města schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací ze dne 09.07.2021, který je přílohou předloženého materiálu, uzavřený se společností Nordic Telecom Regional s.r.o., IČO 04593332, se sídlem Dornych 486/47b, Trnitá, Brno, spočívající v rozšíření předmětu smlouvy o vyřešení Hotspotu na autobusovém nádraží.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Marcela Staňková, DiS3880/76/21
Rada města schválila přijetí nepeněžitých darů Městským muzeem Rýmařov, příspěvkovou organizací za 3. čtvrtletí 2021 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Marcela Staňková, DiS3881/76/21
Rada města schválila přijetí peněžitého daru Městským muzeem Rýmařov, příspěvkovou organizací za 3. čtvrtletí 2021 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Marcela Staňková, DiS3882/76/21
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Českému rybářskému svazu, místní organizaci Rýmařov, změnu rozpočtu dotace poskytnuté z rozpočtu města v rámci Programů podpory tělovýchovy a sportu v Rýmařově na rok 2021 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Marcela Staňková, DiS3883/76/21
Rada města stanovila celkový počet zaměstnanců města v Městském úřadu Rýmařov na 74 s účinností od 01.11.2021 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Marcela Staňková, DiSKontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317