USNESENÍ ze schůze Rady města Rýmařova č. 72 konané v mimořádném termínu, dne 09.09.2021 3709/72/21 Rada města schválila program 72. sch..." />
Dnes je sobota 4.12.2021 4:18, svátek slaví: Barbora

p align="center" >USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 72
konané v mimořádném termínu, dne 09.09.2021

3709/72/21
Rada města schválila program 72. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 09.09.2021.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3710/72/21
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 72. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 09.09.2021: Ing. Luděk Šimko a Ing. Lenka Vavřičková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3711/72/21
Rada města schválila podání žádosti o dotaci na akci s názvem „Oprava místní komunikace k ČOV“, na pozemku parc. č. 1846, 1847, 1848, 1856/2, 1859, 1860 a 1864, vše v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov, v rámci výzvy k podávání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu 117D8250 Podpora vládou doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů, č. výzvy 2/2021/117D8250, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317