Dnes je sobota 4.12.2021 3:43, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 70
konané v mimořádném termínu, dne 10.08.2021

3612/70/21
Rada města schválila program 70. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 10.08.2021.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3613/70/21
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 70. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 10.08.2021: Ing. Luděk Šimko a Ing. Lenka Vavřičková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3614/70/21
Rada města schválila zveřejnění záměru města vypůjčit část pozemku o výměře 30 m2 z parcely č. 1843/7 v k.ú. Rýmařov (Odpadového centra) za účelem zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních pneumatik.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3615/70/21
Rada města schválila způsob zadávacího řízení pro společnost Městské služby Rýmařov, s.r.o., IČO 60320613, na veřejnou zakázku na službu nazvanou „Předání objemného odpadu k využití, energetickému využití nebo odstranění v letech 2022-2024“ v nadlimitním řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3616/70/21
Rada města schválila členy komise (a náhradníky) pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na službu „Předání objemného odpadu k využití, energetickému využití nebo odstranění v letech 2022-2024“ v nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3617/70/21
Rada města schválila způsob zadávacího řízení pro společnost Městské služby Rýmařov, s.r.o., IČO 60320613, na veřejnou zakázku na službu nazvanou „Předání směsného komunálního odpadu k využití, energetickému využití nebo odstranění v letech 2022-2024“ v nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3618/70/21
Rada města schválila členy komise (a náhradníky) pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na službu „Předání směsného komunálního odpadu k využití, energetickému využití nebo odstranění v letech 2022-2024“ v nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3619/70/21
Rada města Rýmařov schvaluje členství paní Mgr. Moniky Krykorkové, tajemnice Městského úřadu Rýmařov ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z. s., IČO 601 26 361, se sídlem Praha, za účelem odborného rozvoje tajemnice městského úřadu ve prospěch města Rýmařova, a úhradu pravidelného ročního členského příspěvku za členství v tomto sdružení z rozpočtu města.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3620/70/21
Rada města schválila poskytnutí dotace organizaci Charita Kroměříž, se sídlem Ztracená 63/1, Kroměříž, IČO 18189750 na úhradu výdajů s poskytováním sociální služby rýmařovské klientce ve výši 10.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města, která je přílohou předloženého návrhu.

Hlasování pro:  4    Hlasování proti:  2    Zdrželo se:  1    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ladislav Žilka, Mgr. Marcela Staňková, DiS
Proti: Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík
Zdržel: MUDr. Bohumil Servus
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3621/70/21
Rada města schválila poskytnutí dotace organizaci Sagapo, se sídlem Uhlířská 1353/2, Bruntál, IČO 00846350 na úhradu výdajů s uskutečněním aktivizačního pobytu klientů ve výši 5.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5    Hlasování proti:  2    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Marcela Staňková, DiS
Proti: Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3622/70/21
Rada města schválila dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 04241961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na projekt nazvaný „Podpora výměny kotlů ve městě Rýmařov, okr. Bruntál“, který je přílohou předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3623/70/21
Rada města schválila způsob zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce nazvané „B.j. 19 PB - PČB Rýmařov“, ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3624/70/21
Rada města schválila členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek veřejné zakázky na stavební práce nazvané „B.j. 19 PB - PČB Rýmařov“, ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3625/70/21
Rada města schválila J. Valovi, ******, 795 01 Rýmařov, poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova ve výši 7.500 Kč v rámci „Spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva na území města Rýmařova v rámci programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. Výzva“, na výměnu stávajícího kotle na tuhá paliva v rodinném domě na adrese ******, 795 01 Rýmařov, který je součástí pozemku parc. č. 1278 v k. ú. Rýmařov, za podmínek veřejnoprávní smlouvy, která je přílohou předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3626/70/21
Rada města schválila E. Vaštíkovi, ******, 795 01 Rýmařov, poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova ve výši 7.500 Kč v rámci „Spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva na území města Rýmařova v rámci programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. Výzva“, na výměnu stávajícího kotle na tuhá paliva v rodinném domě na adrese ******, 795 01 Rýmařov, který je součástí pozemku parc. č. 856/6 v k. ú. Rýmařov, za podmínek veřejnoprávní smlouvy, která je přílohou předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317