Dnes je sobota 4.12.2021 3:18, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 69
konané v mimořádném termínu, dne 02.07.2021

3607/69/21
Rada města schválila program 69. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 02.07.2021.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3608/69/21
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 69. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 02.07.2021: Ing. Luděk Šimko a Ing. Lenka Vavřičková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3609/69/21
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky na stavební práce nazvané „Rekonstrukce veřejného osvětlení města Rýmařov – Harrachov NPŽP 4/2020 – 5.3.A“, společnosti LAMBERGA s.r.o., IČO: 29241723, se sídlem: Kociánka 8/10, 612 00 Brno, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3610/69/21
Rada města schválila uzavření smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce nazvané „Rekonstrukce veřejného osvětlení města Rýmařov – Harrachov NPŽP 4/2020 – 5.3.A“, s vybraným dodavatelem společností LAMBERGA s.r.o., IČO: 29241723, se sídlem: Kociánka 8/10, 612 00 Brno.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3611/69/21
Rada města schválila poskytnutí peněžního daru z rozpočtu města na rok 2021 ve výši 20 000,00 Kč obcím zasaženým tornádem, a to jednorázovým převodem na transparentní účet Jihomoravského kraje č.ú. 123-3116420297/0100.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317