Dnes je sobota 4.12.2021 3:55, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 68
konané v mimořádném termínu, dne 24.06.2021

3598/68/21
Rada města schválila program 68. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 24.06.2021.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3599/68/21
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 68. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 24.06.2021: Ing. Luděk Šimko a Ing. Lenka Vavřičková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3600/68/21
Rada města schválila ukončení právního zastoupení města Rýmařov JUDr. Janem Vyjídákem, advokátem, IČO 61985121, se sídlem ve Šternberku, Potoční 494/36, vzniklého na základě smlouvy uzavřené dne 01.06.1995, ve znění jejích dodatků, a to dohodou ke dni 30.06.2021.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3601/68/21
Rada města schválila ve věci projektu s názvem „Opravy komunikací v Rýmařově, dílčí část: 6: ulice Bednářská“ uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 21_SOBS01_4121797287 mezi městem Rýmařov a společností ČEZ Distribuce, a. s., která je přílohou předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3602/68/21
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky na služby s názvem „Pronájem informačního systému města Rýmařova“, společnosti VERA, spol. s r.o., IČO: 62587978, se sídlem Lužná 2, 160 00 Praha 6 – Vokovice, za nabídkovou cenu 3.960.000 Kč bez DPH, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3603/68/21
Rada města schválila uzavření smlouvy na veřejnou zakázku na služby s názvem „Pronájem informačního systému města Rýmařova“, která je přílohou předloženého materiálu, se společností VERA, spol. s r.o., IČO: 62587978, se sídlem Lužná 2, 160 00 Praha 6 – Vokovice.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3604/68/21
Rada města schválila přijetí daru elektrocentrály inventorové PP2400 Power Smart v hodnotě 23 716,00 Kč od dárce Moravskoslezského kraje, dle darovací smlouvy, která je přílohou předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3605/68/21
Rada města schválila uzavření smlouvy č. 1190900639 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci nazvanou „Komunitní sad v Edrovicích“, která je přílohou předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3606/68/21
Rada města schválila Spolku pro obnovu pivovaru Janovice, IČO 09322159, změnu účelu použití dotace z rozpočtu města Rýmařova na pořádání dobrovolnického workcampu dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317