Dnes je sobota 4.12.2021 2:53, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 66
konané v mimořádném termínu, dne 03.06.2021

3471/66/21
Rada města schválila program 66. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 03.06.2021.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3472/66/21
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 66. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 03.06.2021: Ing. Luděk Šimko a Ing. Lenka Vavřičková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3473/66/21
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky na služby s názvem „Vybudování biokoridoru v k.ú. Stránské a k.ú. Edrovice - dílčí část 1: k.ú. Stránské, dílčí část 2: k.ú. Edrovice“, společnosti ZÁBOJNÍK-contractors, s.r.o., IČO: 26258692, se sídlem 768 61 Bystřice pod Hostýnem, Jeřabinová 1424, za nabídkovou cenu 4.643.163,47 Kč bez DPH.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3474/66/21
Rada města schválila uzavření smlouvy na veřejnou zakázku na služby s názvem „Vybudování biokoridoru v k.ú. Stránské a k.ú. Edrovice - dílčí část 1: k.ú. Stránské, dílčí část 2: k.ú. Edrovice“, s vybraným dodavatelem společností ZÁBOJNÍK-contractors, s.r.o., IČO: 26258692, se sídlem 768 61 Bystřice pod Hostýnem, Jeřabinová 1424.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317